adaptogeenit.com

Elontieto, eli suomalainen ajurveda on modernia kansanviisautta, muinaista terveysoppia ja elämänfilosofiaa. Käytännössä yksi Elontiedon päätavoitteista on luoda yhtenäinen teoriapohja modernille suomalaiselle perinnelääkintäjärjestelmälle.

Elontiedossa tulkitaan Kalevalaista perinnettä ajurveedisen (ayurveda, elämän tiede) maailmankuvan mukaisesti. Elontieto hyödyntää parhaansa mukaan myös modernia tiedettä, joitakin Carl Jungin näkemyksiä, sekä saa inspiraatiota muistakin maailman viisausperinteistä, luodakseen kokonaisen ja modernin Kalevalaisen maailmankuvan.

Uskon ja koen, että kaikkia alkuperäisiä kansoja yhdistävät monet yhteiset näkemykset mm. syklisyydestä, yhdestä eheästä kokonaisuudesta, joka jaetaan joskus neljään vaiheeseen tai elementtiin, kuten vuosi jaetaan kevääseen, kesään, syksyyn ja talveen, tai vuorokausi aamuun, päivään, iltaan ja yöhön.

Sama sykli voidaan nähdä sekä mikro- että makrokosmoksessa ja tämä käsitys on inspiroinut jo tuhansien vuosien ajan ihmisiä luomaan taidetta, filosofiaa, kulttuuria, lääketiedettä, perinnettä ja muita muotoja, jotka aina ottavat oman persoonallisen tai mytologisen ilmiasunsa tullessaan ilmaistuksi eri aikoina, eri kulttuureissa.

Tunnetuista viisausperinteistä juuri intialainen ajurveda on kyetty säilyttämään poikkeuksellisen hyvin ja pidän sitä pätevänä perinteiden yleisavaimena, jonka avulla voimme jäsentää eläväksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi myös oman katkenneen ikivanhan perinteemme.

Miksi tarkalleen ottaen ajurveda pitäisi kääntää suomeksi ja sekoittaa soppaan myös Kalevala?

Ensinnäkin siksi, että se tuntuu merkitykselliseltä. Kun opiskelin ajurvedaa Suomen ayurveda instituutissa opin uuden ja laajennetun terveyskäsityksen, joka on mielestäni yhtenevä myös oman alkuperäisen terveyskäsityksemme kanssa. Terveys ei liity ainoastaan kehon ja mielen sisäpuolella olevaan harmoniaan. Terveys tarkoittaa eheää ja kokonaista. Käytännössä terveyden käsitteeseen sisältyy siis harmoninen suhteemme yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen kulttuuriimme, joka liittää meidät välittömään elinympäristöömme, omaan luontoomme, käyttämäämme kieleen, lapsuusmuistoihimme, sukuumme, geneettiseen perimäämme, omaan kansaamme ja henkiseen perinteeseemme.

Elontiedossa katsotaan, että suurin osa kansansairauksistamme ja mielenterveysongelmistamme johtuu siitä että olemme unohtaneet ketä todella olemme, minkä takia elämme epäluonnollisella ja kestämättömällä tavalla. Tämä näkyy mm. elämäntavoissame ja siinä miten kohtelemme luontoa. Kalevalaisessa perinteessä on puhuttu eräänlaisesta sielun osan kadotuksesta, haltiansa kadottamisesta eli haltiattomuudesta. Näin asia nähdään myös ajurvedassa, vaikka ilmaisutapa onkin toinen. Pohjois Amerikan intiaanit puhuivat vastaavasti sielunkadotuksesta. Kansalla on aina myös oma haltia ja suomalaisten kansallishaltia on Väinämöinen.

Suomalaiset sanat resonoivat meissä yleensä enemmän kuin intialaiset. Meillä on omat runonlaulajat ja intialaisilla on omansa. Intiassa on rishi, Suomessa tietäjä. Intiassa on vata pitta ja kapha, suomessa tuuli tuli ja vesi. Intiassa on ojas tejas ja prana, Elontiedossa sisu, kipinä ja hehku. Intiassa on guna, suomessa on väki...

Omassa perinteessämme löyly on henkeä tarkoittava sana ja luonto on tarkoittanut eräänlaista ihmisen syvällistä olemusta. Elontiedossa luonto tarkoittaa täsmällisesti sanoen ihmisen henkis-psykofyysistä ilmenemismuotoa, jonka ajurveedinen vastaavuus on prakriti, joka myös kääntyy hyvin sanaksi luonto. Perimmäinen tarkoituksemme onkin löytää oma luontomme, tulla eheäksi, minimoida erillisyyden tunteemme ja korvata se kuulumisen ja yhteyden kokemuksella.

Tervetuloa tutkimusmatkalle Elontiedon pariin, etsimään juuri sinun omaa täyttä potentiaaliasi!

- Fytonomi, ajurvedakonsultti ja suomalaisen perinteen elvyttäjä, Sami Nuora

Lue lisää ajurvedasta:

- ajurveda -

Selkeys, liike ja hitaus

Mitä ovat kolme laatua, eli kolme gunaa?

Sattva, rajas ja tamas ovat intialaiset samankaltaisuudet suomalaisille selkeydelle, liikkelle ja hitaudelle. Hitaus muuttuu helposti hämmennyksesi, jos siihen liittyy sulattamattomia myrkkyä (ama). Raja hitauden ja hämmennyksen välillä on usein häilyvä.

Oppi kolmesta ominaislaadusta kuvailee ensisijaisesti tietoisuuden- ja mielentilaa, mutta myös ympäristön, elämäntavan ja ruokavalion ominaisuuksia. Itseasiassa kolme ominaislaatua läpäisee kaiken, tarkemmin sanoen ne sisältävät kaiken.

Ayurvedassa ja Elontiedossa pyritään aina lisäämään selkeyttä.

Kolme laatua lyhyesti

Selkeys: liittyy erityisesti hehkuun. Kirkkaus, keveys ja staattisuus lisäävät omalta osaltaan selkeyttä mielessä (sattva).

  • Selkeys liittyy terveyteen ja hyvinvointiin, meditaatioon, oivallukseen, intuitioon, sisäiseen rauhaan, ymmärrykseen, mielen selkeyteen, autuuteen, tyytyväisyyteen, viisauteen, myötätuntoon ja muihin korkeimpiin hyveisiin. Selkeyden tilassa löyly, eli sisu, kipinä ja hehku ovat tasapainossa.

  • Selkeyttä lisäävät terveys ja hyvinvointi, puhdas luonto, ajan viettäminen luonnossa ja luontoyhteyden vahvistaminen, luomulaatuinen ruoka, rehellisyys, tosiasioiden hyväksyminen, omien juurien tunteminen ja hyväksyminen, vaatimattomuus, nautinnollinen hiljaisuus ja klassisen musiikin kuuleminen.

Liike: liittyy positiivisessa mielessä kipinään. Liiallinen liike, kylmyys, kuumuus, kuivuus, keveys ja terävyys lisäävät omalta osaltaan mielen liikettä (rajas).

  • Liike liittyy positiivisessa mielessä ajatteluun, toimintaan, mielen aktiivisuuteen, tarmoon, ongelmien ratkaisuun, aloitteen tekemiseen, muutoksen aikaansaamiseen, intohimoon, kiihkeyteen, mielihyvään, aistinautintoihin ja yleisesti tehtävien suorittamiseen.

  • Negatiivisessa mielessä liike liittyy egoismiin, älyn ja aistien väärinkäyttöön, kiihtyneisyyteen, hermostuneisuuteen, keskittymiskyvyn häiriintymiseen, liialliseen kilpailuviettiin, ylikriittisyyteen, liialliseen kiihkeyteen, riippuvuuksien syntymiseen ja akuutteihin sairauksiin. Liikkeen tilassa kolme aarretta ärsyyntyvät.

  • Liikettä lisäävät mm. kiire ja stressi, vilkas kaupunkiympäristö, kahvin juominen, stimuloivat harrastukset ja kiihdyttävän musiikin kuuleminen.

Hämmennys: liiallinen staattisuus, raskaus, tahmeus ja sameus lisäävät omalta osaltaan mielen hämmennystä (tamas).

  • Positiivisessa mielessä hämmennys on puhtaasti hitautta, joka liittyy nukkumiseen, yltäkylläisyyteen ja hetkelliseen mielihyvään sekä aistinautintojen täyttymykseen.

  • Negatiivisessa mielessä hämmennys liittyy harhaisuuteen, tietämättömyyteen, itsepetokseen ja valehteluun, itsensä kadottamiseen, ahneuteen, vallan väärinkäyttöön, manipulointiin, väkivaltaan, riippuvuuksiin, kroonisiin sairauksiin, mielenterveysongelmiin, vääristyneisiin moraalisiin arvoihin ja masennukseen, alakuloon, negatiivisuuteen, pessimismiin, uhriutumiseen, haitalliseen narsismiin. Hämmennyksen tilassa hehku on himmentynyt ja kipinä ja sisu ovat epätasapainossa.

  • Hämmennystä lisäävät sairaalloinen ja välinpitämätön elämäntapa, saastunut ja sotkuinen ympäristö, negatiivinen seura ja prosessoidun ruoan syöminen sekä huumeet.

Lue lisää kokonaisesta maailmankuvasta, Sammosta ja Kirjokannesta

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.