elontieto.com

Minun parhaani on aavistus ja mielikuvitus - Eino Leino

Niin ylhäällä kuin alhalla, niin pienessä kuin suuressa, niin sisällä kuin ulkona.

Väen viisausperinne on elpymässä. Ilmarinen, Väinämöinen ja Pohjolan Emäntä ovat palamaassa Tietoisuuteemme. Kaipaamme kovin jo kauan sitten kadotettuja voimasanojamme, sekä yhteyttä juuriimme, esivanhempiimme ja Metsän väkeen. Traditiomme ytimessä on uskontotutkijoita jo kauan askarruttanut käsite väestä. Voiko intialainen viisausperinne ja terveysfilosofia ayurveda, astrologia, myyttitutkimus tai salatieteet auttaa meitä ymmärtämään mitä on yhdeksän väen symboliikka?

Oppi luonnon tasapainosta, luonnonelementistä ja väen filosofiasta ovat suomalaisten tietäjien kuvauksia elämän perustotuuksista, jotka ilmenevät spiraalimaisesti eri tasoilla, mikro- ja makrokosmoksessa.

Elontieto on taiteellinen, monistinen, uuspakanallinen, shamanistinen ja terveysopillinen näkökulma itämerensuomalaiseen viisausperinteeseen.

Elontiedon tärkein päämäärä on suomalaisen kulttuurin terveen kansallishengen kehittäminen, viisausperinteen elvyttäminen, sekä luonnon suojeleminen.

Tervetuloa tutkimusmatkalle Elontiedon pariin, etsimään juuri sinun omaa täyttä potentiaaliasi! Tule mukaan Elontieto facebook- ryhmään.

Lue lisää:

- ayurveda -
- muinaissuomalaiset -
- viikinkiaika -

Suomalaisugrilaista muinaishistoriaa

Keskuudessamme elää myytti suomalaisten sivistymättömyydestä. Alla muutamia seikkoja joita vasten tätä kyseistä myyttiä kannattaa peilata.

Suomalaisugrilaiset esivanhemmat


 • Oululaisten tutkijoiden mukaan nykysuomalaiset voivat olla Euroopan fiksuinta kansaa. Tutkimus julkaistiin Science Direct- lehdessä ja siitä uutisoi Iltalehti.

 • Vielä 100 vuotta sitten Ruotsissa eristyksissä asuneet ihmiset käyttivät riimukirjoitusta. Ruotsalaisissa riimukivissä vilisee suomenkielen sanoja. Miksi Suomessa ei ylipäätään olisi osattu kirjoittaa, kuten naapurimaissa? Jopa vanhin tunnettu riimukirjoitus on Suomen kielen sana harja.

 • Osa Suomen vanhoista kivikirkoista on systemaattisesti 33,3km päässä toisistaan, mikäli Jukka Niemisen tutkimuksiin on uskomista. Vanhat kirkot on rakennettu esikristillisen ajan pakanallisten pyhien paikkojen päälle. Suomessa olisi tämän perusteella ollut luku/kirjoitus ja laskutaitoisia ihmisiä.

 • Rurik, Novgorodin (yksi Venäjän vanhimmista kaupungeista) ensimmäinen hallitsija 900-luvulla, oli suomalaista alkuperää. Tämän todistaa moderni DNA-tutkimus.

 • “Vanhojen kronikoiden ja saagojen mukaan Suomessa oli päällikkö-kuninkaita ja järjestäytyneitä heimovaltioita ennen ruotsalaisten tuloa. Suomen heimokuningasaika alkoi ilmeisesti merovingi-ajalla 500-luvun lopulla. Tuolloin Suomessa alkoi arkeologian kannalta hyvin vauras ja rauhallinen aika ja kauppayhteydet olivat vilkkaat niin itään, etelään kuin länteenkin. “ - Turjalainen blogi

 • “500-luvulta aina 900-luvun lopulle asti koko Länsi-Suomen rannikko, ja jokivarret aina Hankoniemeltä Etelä-Pohjanmaalle, oli organisoitu alueen maakuntien yhteisen puolustusjärjestelmän alle vartiopaikkoineen, varoituskokkoineen ja linnaketjuineen. Satakunta-järjestelmän sekä laajan puolustusjärjestelmän olemassaolo edellyttää koordinoitua hallintoa, ja vanhastaan pohjoiseurooppalaisen perinteen mukaisesti vähintään väljää heimokuningasvaltaa.
  Norjalaisten ja Islantilaisten Saagojen mukaan nykyisen Suomen alueella oli tuohon aikaan kuningaskunta nimetä
  Kainuu eli Kvenaland.” - Turjalainen blogi

 • Kristilliset vaikutteen sekoittuivat pakanuuteen:

  "Käännytys oli kuitenkin aseellisen hyökkäyksen kaunis kristillinen verho, sillä suomalaiset olivat puoliksi kristittyjä jo vanhastaan. Kalmistojen kristilliset korut ja muinaisvenäjästä omaksutut kristinuskon perustermit osoittavat, että kristinusko tunnettiin yleisesti koko suomalaisalueella, joskin vanhoihin uskomuksiin yhdistyneenä… Mutta Suomen varhainen kristillisyys oli ortodoksialkuista eikä Rooman kannalta juuri pakanuutta parempaa - Turjalainen blogi (oma tarkennus: suomalaiset eivät luopuneet animismista, vaan he adoptoivat mukaan täydentäviä elementtejä kristinuskosta)

 • Publius Cornelius Tacitus (noin 55–120) oli roomalainen senaattori ja historioitsija, joka puhuessaan suomalaisista lausui, että “ heitä hallitsee nainen”.

  Olivatko naiset muinoin vahvassa roolissa Pohjois-Karjalassa, erityisesti Pielisen ympäristössä? Hallitsiko Kalevalan Louhi, Pohjolan emäntä, koko seutua? - Yle


  Perhesuhteita koskevan lainasanaston perusteella on spekuloitu sellaista teoriaa, että Suomessa olisi vallinnut aikoinaan matrilokaalinen kveenien eli kainuulaisten (kainuu, kven, queen, nainen) kulttuuri (kts. kartta yllä - Queenland), jossa avioliiton edellytyksenä aviomies liittyy naisen sukuun? Aviomiehen asema appivanhempien ja vaimon suvussa, kodissa ja yhteisössä olisi silloin sopeutumista vaativaa ennemminkin miehen osalta. Miehet eivät siis välttämättä tulleet ulkomailta Suomeen hakemaan puolisoita omille mailleen, vaan heidän täytyi ennemminkin itse jättää sukunsa ja kotinsa päästäkseen vaimojensa puolisoiksi Kveenien maahan. Tämä olisi ollut verrattain suuri kunnioituksen osoitus vaimoja ja heidän perhettään kohtaan. Avioliitto olisi käytännössä usein edellyttänyt vaimon suvun, kielen ja kulttuurin oppimista, kunnioittamista ja omaksumista. Suomen kieli (ja sen mukana tuleva uskomusperinne?) on itäistä perua. Voisiko Pohjolan tyttäristä kertova mytologia käsitellä juuri tätä teemaa?

 • Suontaan ainutlaatuista käsityötä oleva miekka löytyi naisen haudasta ja se on ajoitettu noin vuoteen 1030. Nainen on nimetty Aatelisnaissoturiksi (Noble Lady Warrior). Haudasta löytyi myös koruja ja muita arvoesineitä. Katso myös yllä oleva kuvan linkki. - Wikipedia

 • “Suomessa on viljelty tattaria jo 5300 eKr. ja ohraa 1000 vuotta myöhemmin. Tulokset osoittavat kivikautisen maanviljelyn olevan Suomessa noin 2000 vuotta vanhempaa kuin aikaisemmin on oletettu.

  Tattari (Fagopyrun esculentum) on alkuperältään itäinen laji, jonka alkuperä on Himalajan suunnalla, Kiinassa tai Tiibetissä. Keski-Eurooppaan kasvi levisi yleisesti vasta 1200-luvulla tataarien valloitusten myötä. Tulokset siis osoittavat kivikautisen viljelytaidon saapuneen Suomeen eri suunnasta kuin Keski-Eurooppaan, jonne maanviljely levisi Lähi-idästä.” -
  Helsingin yliopisto

 • Hautaröykkiöstä löytynyt naudan hammas kirjoittaa suomalaisen karjanhoidon historiaa uusiksi. Nakkilasta löytyneen hampaan avulla on pysytty todistamaan, että karjaa on pidetty Suomessa jo pronssikauden alussa 3000 vuotta sitten. Aikaisemmin varmat merkit karjanhoidosta ovat olleet liki 1000 vuotta nuorempia. - Yle, Naudanhammas muuttaa historiaa

 • Vanhan tiedon mukaan 10 000 vuotta sitten Suomea asuttaneet ihmiset olivat jatkuvasti liikkeessä. Etelä-Karjalan Kuurmanpohjan kaivaukset kuitenkin tukevat aivan toisenlaista näkemystä, sillä ensimmäiset suomalaiset rakensivatkin kiinteitä taloja. - Yle

 • Puolasta löytyi 10 000 vuotta vanha muinaissuomalainen' rituaaliesine, poronluusauva; muinaissuomalaisilla oli kauppayhteyksiä tuhansien kilometrien päähän. Pohdintaa: yleensä shamanismi kytkeytyy paikalliseen luonnonympäristöön ja elämään. Miksi Suomesta peräisin oleva kulttuuriesine kiinnosti tuhansien kilometrien päässä? Jotkut ovat tulkinneet tämän löydön osoitukseksi vahvasta muinaissuomalaisesta kultuurista. - HS

 • Uusi teoria suomen kielisukulaisuudesta voi mullistaa koko kielitieteen - Assyriologi Simo Parpolan mukaan Mesopotamiassa puhuttu muinainen sumerin kieli on sukua suomalais-ugrilaisille kielille. - HSPerään muutama mielenkiintoinen kuva ja kartta…

Nykysuomalaisten alkuperätutkimuksesta ja “suomalaisuuden” määrittelemisestä

Alkuperätutkimuksen perusteista

Kun puhutaan suomalaisista, mitä sillä tarkalleen ottaen tarkoitetaan ja puhutaanko todella yhdestä kokonaisuudesta vai monista eri perspektiiveistä? Genettiikka, kielitiede ja arkeologia tutkivat kaikki omia kohteitaan: geenejä, kieltä ja aineellista kulttuuria. Näin ollen esimerkiksi genetiikan avulla saadaan selville geneettinen perimä, mutta ei kielen alkuperää. Kieli tai kulttuuri ei ole sidottu geeneihin ja niiden alkuperä selvitetään eri keinoin. Nykysuomalaisten alkuperää tutkiessa on siis olemassa ainakin kolme eri tutkimusalaa. Lisäksi esimerkiksi mytologian tutkimusta voidaan pitää omana alanaan.

“Mikä alkuperässämme sitten on varmaa? Ehdottoman varmasti ei voida sanoa juuri mitään: tämänkaltaisissa tieteissä on tyydyttävä todennäköisyyksiin. Nykytutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin esittää joitain karkeita näkemyksiä.” Jaakko Häkkisen Puolikuiva alkuperäissivusto - suomalaisten juuret

Näyttää siltä jossakin määrin siltä, että kulttuurin, genetiikan ja kielen puolesta eroamme mielenkiintoisella tavalla nykyeurooppalaisesta väestöstä ja ylipäätään siitä mielikuvamyytistä, joka värittää muinaissuomalaista historiaa. Liityykö itämerensuomalaisuuteen poikkeuksellisen yhtenäinen ja vahva geenperimä ja kulttuuri, joita on siirretty perintönä poikkeuksellisen pitkään? Alle on kerätty aiheeseen liittyviä linkkejä ja sitaatteja. Tutki rauhassa ja tee omat johtopäätöksesi.

Suomalais-ugrilaiset kielet

Suomalais-ugrilaiset kielet

Suomalais-ugrilaiset kielet

“ Ruotsalaisen historioitsija ja kartografi Olaus Magnuksen vuonna 1539 laatima Carta marina mainitsee Lounais-Suomen kohdalla latinaksi Finlandia vel Finningia olim regnum eli "Suomen eli Finningian muinainen kuningaskunta". - Wikipedia

Ruotsalaisen historioitsija ja kartografi Olaus Magnuksen vuonna 1539 laatima Carta marina mainitsee Lounais-Suomen kohdalla latinaksi Finlandia vel Finningia olim regnum eli "Suomen eli Finningian muinainen kuningaskunta". - Wikipedia


Suomalaisten henkiset juuret katkaistu miekan, pelon ja julkisen häpeän avulla:


Pakanalliset ja uuspakanalliset maailmankatsomukset eivät ole kirjauskontoja - dogmaattisia oppijärjestelmiä, eikä suomalaiseen perinteeseen ole olemassa oikea- ja vääräoppisuutta. Elontieto on tulkinta suomalaisesta folkloristiikasta, mytologiasta, uskonnosta, suomen kielestä, Suomen historiasta sekä intialaisesta lääketieteestä ja astrologiasta.