adaptogeenit.com

Sampoa etsimässä

Elontieto on viisausperinteitä tutkiva terveys ja hyvinvointisivusto.

Käsittelen etenkin ayurvedistä terveysfilosofiaa, mutta suomen kielellä, suomalaisille. Kaikki sanskritin kielen sanat on pyritty korvaamaan suomalaisilla synonyymeillä tai vastaavuuksilla. Elontieto on synkretistinen näkökulma, jossa pyritään tutkimaan etenkin suomalaista ja intialaista, mutta myös tiibetiläistä ja taolaista viisausperinettä, sekä modernia tieteellistä maailmankuvaa. Omassa ajattelussani hyödynnän myös Jungilaisia näkemyksiä mytologiasta ja symboleista osana individuaatioprosessia ja piilotajunnan tutkimusta.

Tutkin myös suomalaista 1700- 1900 luvun terveysoppia, kansanparannusta ja shamanismia. Oletuksenani on että kaikissa edellämainituissa suuntauksissa on joukossa ainakin jonkin verran todellista viisautta, jonka voi ahkeralla työllä siivilöidä esiin vertailevan tutkimuksen avulla. Viitekehyksena on kuitenkin ayurvedan perusteoriat, kuten viisi elementtiä ja kolme ominaislaatua, sekä ayurvedan henkispsykofyysinen terveysfilosofia. Intiassa perinne on sailynyt katkeamattomana ja elävänä tuhansia vuosia, ja olen itse saanut oppia mm. intialaisilta ayurveda lääkäreiltä, Suomen ayurveda instituutissa.

Ikävä tosiasia on se, että Suomessa oma elävä viisausperinteemme on katkennut ja jäljellä on vain Kansanrunouden arkistot sekä suomalainen mytologia ja sen tutkimus. Koen että elontieto on osa suomalaisen viisausperinteen “renesanssia”, joka nostaa päätään kaikkialla Suomessa.

- Fytonomi, ayurvedakonsultti ja suomalaisen viisausperinteen elvyttäjä, Sami Nuora

Lue lisää:

- Elontieto -

Neidonhiuspuu

Ginkgo biloba

Neidonhiuspuu pähkinänkuoressa

 • Verenkiertoelimistöä tervehdyttävä

 • Nootropiini (kognitiivisia kykyjä vahvistava)

 • Tonifioi Qitä (vahvistaa kineettistä energiaa)

 • Mielialaa kohottava


Ominaisuudet

Aarteet
tasapainottaa pranaa

maku: kitkerä, supistava
lämpötila: viileä
kudostason vaikutus: pistävä (puhdistava)
kanavat: keuhkot, verenkierto, aivot
elementit: laskee vettä ja tulta, lisää tuulta (KP- V+)
 

Vaikutukset
Antiallerginen, antioksidantti, sydänverisuoniston terveyttä ja ääreisverenkiertoa edistävä, nootropiini (aivojen verenkiertoa edistävä), antidepressiivinen, anksiolyyttinen.

Ainesosat
Flavonoidit ja terpeenit, joista etenkin ginkgolidit ja bilabolidit vaikuttavat mielialaa ja kognitiota kohentavasti. Lehdet sisältävät flavonoideja: flavoni- ja flavonoliglykosideja, asyloituja flavoniglykosideja, bioflavonoideja, flavan-3-olia ja proantosyanidiineja. Flavoni- ja flavoniglykosidien aglykoneina esiintyvät ensisijaisesti apigeniini ja luteoliini, mutta myös kämferoli, kversetiini ja isoramnetiini. Toinen merkittävä aineryhmä on terpeenit: diterpeenit, joita ovat ginkgolidit A, B, C, J ja M, sekä seksviterpeeni bilobalidi. Lehdet sisältävät flavonoideja nin 0,5-1% ja terpeenilaktoneja (ginkgolideja ja bilobalidia) 0,03-0,25%.

Tärkeimmät käyttöaiheet
Verisuonisto, ääreisverenkierto, kognitiivisten toimintojen tukeminen.

Muut käyttöaiheet
Väsymys, heikentynyt näkökyky, tinnitus, palelu, turvotukset, peräpukamat, keuhkojen terveyden edistäminen, verisuoniston terveyden ja verenpaineen tasapainottaminen, hiusverisuonten ja verisuonten hauraus, laskimotulehdus.

Yhdisteleminen

 • Gotu Kolan ja ashwagandhan kanssa kognitiivisten toimintojen tehostamiseksi

 • Orapihlajan kanssa verenpaineen ja verisuoniston tasapainottamiseksi

 • Nokkosen, kversetiinin ja muiden allergioita hillitsevien rohdosten kanssa

Sivuvaikutuksia
Ginkgo voi vaikuttaa veren hyytymiseen. Harvinaisissa tapauksissa ginkgo voi aiheuttaa käytön alussa yleensä ohimenevää mahaoireilua tai päänsärkyä

Yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa
Ginkgo biloballa voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • Marevan (verenohennuslääke)

 • Hepariini (verenohennuslääke - annetaan yleensä suonensisäisesti)

 • Aspiriini (särkylääke)

 • Ibuprofeeni (särkylääke)

 • Metformin (sokeritautilääke)

 • Glipitsidi [Mindiab®] (sokeritautilääke)

 • Bendroflumetiatsidi (diureetti)

 • Klooritalidoni (verenpainelääke-diureetti)

 • Hydroklooritiatsidi (diureetti)

 • Indapamidi (nesteenpoistolääke)

 • Metolatsoni (nesteenpoistolääke)

 • Trikloorimetiatsidi (nesteenpoistolääke)

 • Tiklopidiini (aivohalvauksen estolääke)

Neidonhiuspuu nootropiinina

Neidonhiuspuu vaikuttaa GABAergisesti, kolinergisesti ja monoamiinivälitteisesti, vaikuttaa antioksidanttina ja typpioksidi (NO) - välitteisesti, josta johtuu ahdistusta ja masennusta lievittävä vaikutus, sekä kognitiivisten kykyjen kohentuminen. Aktiivisimmiksi aineiksi katsotaan ginkgolidit ja bilabolidit.

Annostus
Yleensä käytetään standardoituja uutteita, jotka sisältävät 16-26% flavonoidiglykosideja ja 5-7% terpeenilaktoneja. (7)


Lähteet

 1. James A. Duke, Handbook of Medicinal Herbs - Second edition, 2002

 2. Teeguarden, R. Chinese Superior Herbalism - Manual for the Tonic Herbalist, s 215

 3. Christopher Hobbs, Herbal prescriber Database - Information on Ginkgo biloba

  • http://www.christopherhobbs.com/herbal-prescriber/

 4. Yifan Yang, C. Chinese Herbal Medicines Comparisons anh Characteristics, Second edition 2010, Elsevier Limited

 5. https://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/herbs/ginkgo

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24492725

 6. Herbal medicine for depression, anxiety and insomnia: A review of psychopharmacology and clinical evidence. doi:10.1016/j.euroneuro.2011.04.002

 7. Hiltunen, R. ja Holm, Y. Lääkkeitä luonnosta, Gaudeamus HUP, Tampere, s 4

 8. Singh G. Pharmaceutical Bene ts of Ginkgo Biloba (Tree Of Life): A Review. Journal of Biomedical and Pharmaceutical Research. 2013;2(01)

 9. Tatiraju DV, Varsha M, Jadhav VK, Bagade VB, Karambelkar PJ. Painful Diabetic Neuropathy: Mechanisms to Management. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research Jul-Sept. 2013; 3(3).

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.