adaptogeenit.com

Elontieto, eli suomalainen ajurveda on modernia kansanviisautta, muinaista terveysoppia ja elämänfilosofiaa. Käytännössä yksi Elontiedon päätavoitteista on luoda yhtenäinen teoriapohja modernille suomalaiselle perinnelääkintäjärjestelmälle.

Elontiedossa tulkitaan Kalevalaista perinnettä ajurveedisen (ayurveda, elämän tiede) maailmankuvan mukaisesti. Elontieto hyödyntää parhaansa mukaan myös modernia tiedettä, joitakin Carl Jungin näkemyksiä, sekä saa inspiraatiota muistakin maailman viisausperinteistä, luodakseen kokonaisen ja modernin Kalevalaisen maailmankuvan.

Uskon ja koen, että kaikkia alkuperäisiä kansoja yhdistävät monet yhteiset näkemykset mm. syklisyydestä, yhdestä eheästä kokonaisuudesta, joka jaetaan joskus neljään vaiheeseen tai elementtiin, kuten vuosi jaetaan kevääseen, kesään, syksyyn ja talveen, tai vuorokausi aamuun, päivään, iltaan ja yöhön.

Sama sykli voidaan nähdä sekä mikro- että makrokosmoksessa ja tämä käsitys on inspiroinut jo tuhansien vuosien ajan ihmisiä luomaan taidetta, filosofiaa, kulttuuria, lääketiedettä, perinnettä ja muita muotoja, jotka aina ottavat oman persoonallisen tai mytologisen ilmiasunsa tullessaan ilmaistuksi eri aikoina, eri kulttuureissa.

Tunnetuista viisausperinteistä juuri intialainen ajurveda on kyetty säilyttämään poikkeuksellisen hyvin ja pidän sitä pätevänä perinteiden yleisavaimena, jonka avulla voimme jäsentää eläväksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi myös oman katkenneen ikivanhan perinteemme.

Miksi tarkalleen ottaen ajurveda pitäisi kääntää suomeksi ja sekoittaa soppaan myös Kalevala?

Ensinnäkin siksi, että se tuntuu merkitykselliseltä. Kun opiskelin ajurvedaa Suomen ayurveda instituutissa opin uuden ja laajennetun terveyskäsityksen, joka on mielestäni yhtenevä myös oman alkuperäisen terveyskäsityksemme kanssa. Terveys ei liity ainoastaan kehon ja mielen sisäpuolella olevaan harmoniaan. Terveys tarkoittaa eheää ja kokonaista. Käytännössä terveyden käsitteeseen sisältyy siis harmoninen suhteemme yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen kulttuuriimme, joka liittää meidät välittömään elinympäristöömme, omaan luontoomme, käyttämäämme kieleen, lapsuusmuistoihimme, sukuumme, geneettiseen perimäämme, omaan kansaamme ja henkiseen perinteeseemme.

Elontiedossa katsotaan, että suurin osa kansansairauksistamme ja mielenterveysongelmistamme johtuu siitä että olemme unohtaneet ketä todella olemme, minkä takia elämme epäluonnollisella ja kestämättömällä tavalla. Tämä näkyy mm. elämäntavoissame ja siinä miten kohtelemme luontoa. Kalevalaisessa perinteessä on puhuttu eräänlaisesta sielun osan kadotuksesta, haltiansa kadottamisesta eli haltiattomuudesta. Näin asia nähdään myös ajurvedassa, vaikka ilmaisutapa onkin toinen. Pohjois Amerikan intiaanit puhuivat vastaavasti sielunkadotuksesta. Kansalla on aina myös oma haltia ja suomalaisten kansallishaltia on Väinämöinen.

Suomalaiset sanat resonoivat meissä yleensä enemmän kuin intialaiset. Meillä on omat runonlaulajat ja intialaisilla on omansa. Intiassa on rishi, Suomessa tietäjä. Intiassa on vata pitta ja kapha, suomessa tuuli tuli ja vesi. Intiassa on ojas tejas ja prana, Elontiedossa sisu, kipinä ja hehku. Intiassa on guna, suomessa on väki...

Omassa perinteessämme löyly on henkeä tarkoittava sana ja luonto on tarkoittanut eräänlaista ihmisen syvällistä olemusta. Elontiedossa luonto tarkoittaa täsmällisesti sanoen ihmisen henkis-psykofyysistä ilmenemismuotoa, jonka ajurveedinen vastaavuus on prakriti, joka myös kääntyy hyvin sanaksi luonto. Perimmäinen tarkoituksemme onkin löytää oma luontomme, tulla eheäksi, minimoida erillisyyden tunteemme ja korvata se kuulumisen ja yhteyden kokemuksella.

Tervetuloa tutkimusmatkalle Elontiedon pariin, etsimään juuri sinun omaa täyttä potentiaaliasi!

- Fytonomi, ajurvedakonsultti ja suomalaisen perinteen elvyttäjä, Sami Nuora

Lue lisää ajurvedasta:

- ajurveda -

Kipinä ja inflammaatio

Papyrus Ebers 1550 BC, klikkaa kuva suuremmaksi

Ayurvedan mukaan agni on biologinen tuli ja kipinä, joka ylläpitää elimistön terveyttä. Tuli symboloi todellisia biokemiallisia reaktioita, kuten immuunipuolustusta ja antioksidanttisysteemiä, jotka voivat mennä epätasapainoon ja aiheuttaa näin mm. kroonisia elintasosairauksia. Yrttien ja kasvisten sisältämien fytoravinteiden, stressin hallinnan ja vuorokausirytmin avulla pyritään aina tasapainottamaan tulta.

Yksi lääketieteen historian vanhimmista (Papyrus Ebers 1550BC) tutkituista ilmiöistä on ihmiselimistön kudosten perusvaste mihin tahansa vaurioon tai antigeeniin. Reaktio tunnetaan nimellä inflammaatio. Se on mekanismi, jonka tarkoitus on suojata elimistöä, sekä korjata ja huoltaa se patogeenien ja muiden traumojen aiheuttamilta vahingoilta. Ayurvedassa puhutaan siis agnista, Elontiedossa puolestaan biologisesta tulesta ja kipinästä.

Inflammaatio tulee latinan kielen sanasta inflammare. Sen merkeiksi on antiikin aikaan kuvattu seuraavat:

 • Punaisuus, turvotus, lämpö, kipu, ja myöhemmin kuvaukseen on lisätty tulehtuneen kudoksen toiminnallinen häiriö.

Tulehdusta on kahta eri tyyppiä: akuutti ja krooninen tulehdus. Nykyään tiedetään varmuudella että krooninen matala-asteinen tulehdus on keskeinen patofysiologinen mekanismi ainakin ylipainossa, II tyypin diabeteksessa, ateroskleroosissa, verenpainetaudissa, Alzheimerin taudissa, Parkinsonissa, syövässä, masennuksessa ja autismissa. (1) Jatkuvasti saadaan lisääntyvää näyttöä siitä, että tulehdus voi olla keskeistä kaikissa kroonisissa sairauksissa. (3)

Yleensä akuutissa inflammaatiossa tulehtunut alue alkaa punoittaa, turvota, muodostaa lämpöä ja tuottaa kipua. Oli aiheuttajana haava, polttava kuumuus, keuhkoihin joutunut siitepölyhiukkanen, saman tyyppinen perusreaktio syntyy jokaisella ihmisellä. Vaikka tulehduksen ulkoiset oireet ovat pääpiiretittäin samanlaiset, koneisto inflammaation taustalla on niin monimutkainen, ettei tiede ymmärrä täysin miten se toimii saati miten sitä kontrolloidaan. Tulehdus on entsyymien katalysoima biokemiallisten reaktioreittien sarja, joka saa aikaiseksi erilaisia tapahtumia elimistön immuunisoluissa sekä kudoksissa. Ajatus voidaan yleistää karkeasti niin, että kaikki krooniset sairaudet ovat progressiivisia tulehdussairauksia, mutta varsinaiset oireet vaihtelevat riippuen yksilöstä ja elämäntilanteesta. Kroonisissa tulehdussairauksissa on itseasiassa paljon yhteisiä oireita, vaikka niillä on erilaiset nimet. Henkilön kokonaisterveys on siis pitkälti kytköksissä siihen miten tulehdusreaktiot ja niitä hillitsevät palautemekanismit toimivat.

Ayurvedassa on tuhansien vuosien ajan havainnoitu, että kaikki sairaudet ovat agnin epätasapainotiloja. Elontiedossa sairaudet ovat siis aina tulen ja kipinän epätasapainotiloja, jotka voivat kuitenkin johtua yhtälailla sekä tuulen, tulen tai veden ärtymisestä.

 • Tuuli aiheuttaa tulen epäsäännöllisyyttä (vishama agni)

 • Tuli aiheuttaa tulen kiihtymistä (tikshna agni)

 • Vesi aiheuttaa tulen hiipumista (manda agni)

Inflammaatio ja tulehdusta lisäävien sytokiinien erittyminen käynnistyy mm. seuraavien vaikutuksesta :

 • Stressi

 • Hapetustressin vaurioittamat solut

 • Suoliston lisääntynyt läpäisevyys

 • PAMP- molekyylien (myrkkyjen) aktivoimat immuunisolut (makrofagit ja monosyytit)

 • AGE:s (sokeroituneet molekyylit) ja hapettunut oxLDL kolesteroli

 • Ympäristöstä tai elimistöstä peräisin olevat antigeenit, eli myrkyt


Immuunipuolustus tai biologinen tuli on siis kaksiteräinen miekka:

 • Kun se toimii normaalisti, se suojaa meitä sairauksilta ja pitää meidät hengissä.

 • Epätasapainoon joutuessaan se aiheuttaa monia systeemisiä sairauksia.Biologisen tulen ärtymisen biokemiaa


NF-κB aktivoituu lähes kaikissa akuutin ja kroonisen vaiheen tulehdusreaktioissa. Kudosvaurio aktivoi immuunijärjestelmän ‘pääkytkimen’ transrikptiotekijä NF-κB:n Tollin kaltaisen reseptorin (Tlr) välittämänä ja ympäristöperäinen stressi asetyylikoliinireseptorin (aCh) tai noradrenaliinireseptorien (Na) välittämänä. NF-κB aktivoi tulehdusreaktion, ja proinflammatorisia sytokiineja tuumorinekroositekijä alfaa (TNF-α) sekä interleukiineja (il 1 ja 6) vapautuu verenkiertoon.

Sytokiinit ovat solujenvälisinä viestiaineina toimivia pieni- molekyylisiä proteiineja.

 • Eräitä kipinää ärsyttäviä välittäjäaineita: interleukiinit il-1, il-2, il-6, tuumorinekroositekijät TNF-α ja -βinterferonit

 • Kipinää rauhoittavia välittäjäaineita: interleukiinit il-10, kasvutekijät TGF-β1, iGF-1, VeGF, BDNF

Stressireaktio Jyrki Korkeila.png


Immuunipuolustuksen solut tutuiksi


Immuunipuolustus voidaan jakaa kahteen osaan:

 • synnynnäinen, eli nonspesifi: reagoi nopeasti ulkoisiin traumoihin ja akuuteihin infektioihin.

  • Neutrofiilit

 • hankinnainen, eli adaptiivinen/spesifi: reagoi jopa monen päivän viiveellä, liittyy allergioihin ja autoimmuunisairauksiin

  • Lymfosyytit, monosyytit/makrofagit

Immuunijärjestelmä käsittää koko kehon ja koostuu monista eri solutyypeistä. Se läpäisee kehon kaikki kudokset ja ulottuu kehon kaikkiin tärkeisiin järjestelmiin auttaen säilyttämään niiden optimaalisen toiminnan. Sen tehtävä on poistaa vieraat hyökkääjät, kuten mikrobit (bakteerit, virukset ja loiset) ja epänormaalit solut, kuten syöpäsolut. Imunestejärjestelmä on kaikkialle yltävä kuljetusjärjestelmä, joka kierrättää kudosnestettä ja kylvettää kehon solut ravinteilla ja kemiallisilla sanansaattajilla.


Immuunisolut:

 • Lymfosyytit ovat valkoisia verisoluja, jotka muodostuvat imukudoksessa. Ne voivat tuhota vieraita hiukkasia tai mikrobeja ja tuottaa kemikaaleja (sytokiineja), jotka toimivat sanansaattajina kiihdyttääkseen tai rauhoittaakseen muita immuunijärjestelmän soluja. Lymfosyyttejä ovat:

  • B -solut tuottavat vasta-aineita. B - soluja voi olla tuhansia erilaisia

  • T-solut (T-tappajat, T-auttajat ja T-estäjät)

  • Nk-solut eli luonnolliset tappajasolut, jotka "räjäyttävät" epänormaaleja soluja ja antigeenejä. NK solut kiinnittyvät mikrobien tai kasvainsolujen pinnalle ja injektoivat niitä aineilla, joka saa ne kemiallisen reaktion seurauksena räjähtämään.

  • Sytokiinit ovat glykoproteiineja, joita keho käyttää hormonien ja välittäjäaineiden tavoin signaaleina ja sanansaattajina solujen välisessä kommunikaatiossa. Umpieritysrauhaset vapauttavat hormoneja ja hermosto välittäjäaineita, mutta sytokiineja vapauttavat monet erilaiset solut. Niillä on keskeinen rooli immuunijärjestelmässä ja vaikutuksia niin lähellä oleviin soluihin kuin koko kehoon.

 • Makrofagit nielaisevat ja sulattavat poikkeavia soluja (pahanlaatuisia tai virus-tartunnan saaneita) ja vieraita hiukkasia (antigeenejä). Ne myös aktivoivat T-soluja.

 • Neutrofiilit ovat valkosoluja, jotka ovat samankaltaisia kuin makrofagit. Ne ovat runsain tyyppi valkosoluja ja erottamaton osa immuunijärjestelmää. Akuutin vaiheen aikana tulehdusta, erityisesti bakteeri-infektion seurauksena neutrofiilit siirtyvät verestä tulehtuneeseen kudokseen. Mätivien haavojen keltainen tai vaalea väri johtuu runsaasta määrästä neutrofiileja.


Immuunipuolustuksen tärkeimmät elimet, järjestelmät ja kudokset ovat keuhkot, iho, kateenkorva, perna, lymfajärjestelmä, imusolmukkeet, nielurisat, maksa, umpilisäke, luuydin, veri, sekä imuneste. 70% immuunipuolustuksesta on kuitenkin suolistossa.Autofagi- systeemi

Autofagi- systeemi on mekanismi, jolla solut ylläpitävät sisäistä homeostaasia, vähentävät tulehdussignaaleja kierrättämällä solun sisäistä "jätettä", sekä tuhoavat solun sisälle päässeitä mikrobeja. Solunsisäisiä patogeeneja tuhoava autofagi- systeemi käynnistyy kun ravintoaineista on niukkuutta ja se noudattaa mielellään luonnollista ja säännöllistä vuorokausirytmiä. Päivittäinen 12-16 h paasto klo 20 - 12 välisenä aikana saa autofagi- systeemin aktiiviseksi. Kolmen päivän paasto voi jopa normalisoida immuunipuolustuksen. Lisäksi ruuasta saatavat fytoravinteet kuten polyfenolit aktivoivat ja säätelevät autofagi- systeemiä.


Lähteet:

 1. David S. Jones, Textbook of Functional Medicine, Institute of Functional Medicine, 2005, ss. 299

 2. Jaap G. Neels, Jerrold M. Olefsky. Inflamed fat: what starts the fire. J Clin Invest. 2006;116(1):33-35.

 3. Li Y, Agarwal P (2009) A Pathway-Based View of Human Diseases and Disease Relationships. PLoS ONE 4(2): e4346.

 4. Straub RH, Schradin C. Chronic inflammatory systemic diseases: An evolutionary trade-off between acutely beneficial but chronically harmful programs. Evol Med Public Health. 2016;2016(1):37–51. 2016 Jan 27.

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4753361/

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.