adaptogeenit.com

Elontieto, eli suomalainen ajurveda on modernia kansanviisautta, muinaista terveysoppia ja elämänfilosofiaa. Käytännössä yksi Elontiedon päätavoitteista on luoda yhtenäinen teoriapohja modernille suomalaiselle perinnelääkintäjärjestelmälle.

Elontiedossa tulkitaan Kalevalaista perinnettä ajurveedisen (ayurveda, elämän tiede) maailmankuvan mukaisesti. Elontieto hyödyntää parhaansa mukaan myös modernia tiedettä, joitakin Carl Jungin näkemyksiä, sekä saa inspiraatiota muistakin maailman viisausperinteistä, luodakseen kokonaisen ja modernin Kalevalaisen maailmankuvan.

Uskon ja koen, että kaikkia alkuperäisiä kansoja yhdistävät monet yhteiset näkemykset mm. syklisyydestä, yhdestä eheästä kokonaisuudesta, joka jaetaan joskus neljään vaiheeseen tai elementtiin, kuten vuosi jaetaan kevääseen, kesään, syksyyn ja talveen, tai vuorokausi aamuun, päivään, iltaan ja yöhön.

Sama sykli voidaan nähdä sekä mikro- että makrokosmoksessa ja tämä käsitys on inspiroinut jo tuhansien vuosien ajan ihmisiä luomaan taidetta, filosofiaa, kulttuuria, lääketiedettä, perinnettä ja muita muotoja, jotka aina ottavat oman persoonallisen tai mytologisen ilmiasunsa tullessaan ilmaistuksi eri aikoina, eri kulttuureissa.

Tunnetuista viisausperinteistä juuri intialainen ajurveda on kyetty säilyttämään poikkeuksellisen hyvin ja pidän sitä pätevänä perinteiden yleisavaimena, jonka avulla voimme jäsentää eläväksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi myös oman katkenneen ikivanhan perinteemme.

Miksi tarkalleen ottaen ajurveda pitäisi kääntää suomeksi ja sekoittaa soppaan myös Kalevala?

Ensinnäkin siksi, että se tuntuu merkitykselliseltä. Kun opiskelin ajurvedaa Suomen ayurveda instituutissa opin uuden ja laajennetun terveyskäsityksen, joka on mielestäni yhtenevä myös oman alkuperäisen terveyskäsityksemme kanssa. Terveys ei liity ainoastaan kehon ja mielen sisäpuolella olevaan harmoniaan. Terveys tarkoittaa eheää ja kokonaista. Käytännössä terveyden käsitteeseen sisältyy siis harmoninen suhteemme yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen kulttuuriimme, joka liittää meidät välittömään elinympäristöömme, omaan luontoomme, käyttämäämme kieleen, lapsuusmuistoihimme, sukuumme, geneettiseen perimäämme, omaan kansaamme ja henkiseen perinteeseemme.

Elontiedossa katsotaan, että suurin osa kansansairauksistamme ja mielenterveysongelmistamme johtuu siitä että olemme unohtaneet ketä todella olemme, minkä takia elämme epäluonnollisella ja kestämättömällä tavalla. Tämä näkyy mm. elämäntavoissame ja siinä miten kohtelemme luontoa. Kalevalaisessa perinteessä on puhuttu eräänlaisesta sielun osan kadotuksesta, haltiansa kadottamisesta eli haltiattomuudesta. Näin asia nähdään myös ajurvedassa, vaikka ilmaisutapa onkin toinen. Pohjois Amerikan intiaanit puhuivat vastaavasti sielunkadotuksesta. Kansalla on aina myös oma haltia ja suomalaisten kansallishaltia on Väinämöinen.

Suomalaiset sanat resonoivat meissä yleensä enemmän kuin intialaiset. Meillä on omat runonlaulajat ja intialaisilla on omansa. Intiassa on rishi, Suomessa tietäjä. Intiassa on vata pitta ja kapha, suomessa tuuli tuli ja vesi. Intiassa on ojas tejas ja prana, Elontiedossa sisu, kipinä ja hehku. Intiassa on guna, suomessa on väki...

Omassa perinteessämme luonto on tarkoittanut eräänlaista ihmisen syvällistä olemusta. Elontiedossa luonto tarkoittaa täsmällisesti sanoen ihmisen henkis-psykofyysistä ja geneettistä perustaa, jonka ajurveedinen vastaavuus on prakriti, joka myös kääntyy hyvin sanaksi luonto. Perimmäinen tarkoituksemme onkin löytää oma luontomme, tai vielä syvemmin oma sielumme, tulla eheäksi, minimoida erillisyyden tunteemme ja korvata se kuulumisen ja yhteyden kokemuksella.

Tervetuloa tutkimusmatkalle Elontiedon pariin, etsimään juuri sinun omaa täyttä potentiaaliasi!

- Fytonomi, ajurvedakonsultti ja suomalaisen perinteen elvyttäjä, Sami Nuora

Lue lisää ajurvedasta:

- ajurveda -

Kirjat

ayurveda

 1.  Mari Jyväsjärvi Stuart (suom.), Bhagavadgita, Viisas Elämä Oy

 2. Vasant, D, Lad. Textbook of Ayurveda - Fundamental Principles, Volume 1, The Ayurvedic Press, 2002, First Edition

 3. David S. Jones, Textbook of Functional Medicine, Institute of Functional Medicine, 2005, ss. 299

 4. Pole, S. Ayurvedic Medicine - The Principles of Traditional Practice, Singing Dragon, London and Philadelphia, 2013

 5. Pole, S. A Pukka Life - Finding Your Path to Perfect Health, 2011

 6. Charaka Samhita Sutrasthana made easy - Dr JV Hebbbar

 7. Lad, Vasant; Frawley, David. The yoga of herbs : an Ayurvedic guide to herbal medicine, Second Revised & Enlarfged Edition, Lotus Press, 2008

 8. Vaidya Bhagwan Dash, Materia Medica of Ayurveda, Health Harmony, 2006

 9. Government of india ministry of health and family welfare department of ayush, The Ayurvedic Pharmacopoeia Of India, Part 1, Volume 1-5

 10. Atreya Smith, A Textbook on Dravyaguna for Westeners vol. 4, Third Edition, EIVS GmbH, Switzerland 2015

 11. Artreya Smith, Ayurvedic Medicine For Westeners, Vol 5 - Applications of Ayurvedic Treatments Throughout Life, EIVS GmbH, Dietikon, Switzerland

 12. Svoboda, R. Lade, A. Tao and Dharma, Chinese medicine and Ayurveda, 1. edition, Lotus Press, Twin Lakes, USA, 1995

psykologia

 1. Carl G. Jung, Symbolit - Piilotajunnan kieli, Otava, Helsinki, 2. painos

kiinalainen lääketiede

 1. Hytönen, E. Lohikäärmeen lääketiede - Kiinalaisen lääketieteen perusteet, Ming Men Oy, Helsinki

 2. Hempen, C-H, Fischer T. A Materia Medica for Chinese Medicine – Plants, Minerals and Animal Products, Elsevier Limited, First Edition in English 2009

 3. Yifan Yang, C. Chinese Herbal Medicines Comparisons anh Characteristics, Second edition 2010, Elsevier Limited

 4. Teeguarden, R. Chinese Superior Herbalism - Manual for the Tonic Herbalist

 5. Chmelik, S. Kiinalaisten Rohdosten Salat, Minerva Kustannus Oy, Helsinki

 6. Torssel, P. Kiinalainen ravinto-oppi, East-West Books, Helsinki, 2012

 7. Yifan Yang, C. Chinese Herbal Medicines Comparisons anh Characteristics, Second edition 2010, Elsevier Limited

 8. Fazzioli, E. & Fazzioli, E. Ben Kao - Vanhan Kiinan yrttiviisautta keisari Xiao Zongin kokoelmista, Kustannusosakeyhtiö Tammi , Helsinki 1989

 9. Jason Elias. Katherine Ketcham. Chinese medicine for maximum immunity

tiibetiläinen lääketiede

 1. Yeshi Donden, Tiibetiläinen lääketiede, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1992 (An Introduction to Tibetan Medicine)

suomalainen perinne

 1. Kalevala 1849 - Ja Opas Sen Lukemiseen, SKS, Tallinna 2017

 2. Kalevala 1835, SKS, Helsinki, 2017

 3. Martti Haavio, Suomalainen Mytologia, SKS, Helsinki 2019

 4. Anna Leena Siikala, Itämerensuomalaisten Mytologia, SKS, Porvoo 2016

 5. Risto Pulkkinen, Suomalaisen kansanuskon sanakirja, Gaudeamus Oy, 2017, 2. painos, Tallinna

 6. Risto Pulkkinen, Suomalainen kansanusko - Samaaneista saunatonttuihin, Gaudeamus Oy, 2014, 2. Painos, Tallinna

 7. Pekka Ervast, Kalevalan Avain, Ruusu-ristin Kirjallisuusseura ry, Tallinna 2013

 8. Suomen Kansan Muinaisia Loitsurunoja 1880, Salakirjat, Tallinna 2015

 9. Juha Pentikäinen (toimittanut), Mytgologia Fennica, Salakirjat, Tallinna 2016

 10. Juha Pentikäinen, Saamelaiset, Pohjoisen Kansan Mytologia

 11. Uno Harva, Elämänpuu, SKS, Helsinki 2019

 12. E. Kauppinen, S. Rapola, Kanteletaren Kauneimmat Runot, Otava, Keuruu 1963

 13. Risto Santavuori, Loitsu - Kalevalan avain, Salakirjat, Tallinna 2016

 14. Susanna Salo, Ukon Pakka - Kalevalainen Tarot, Salakirjat, 2. painos, 2018 Tallinna

 15. Jane Tuovinen, Tietäjistä Kuppareihin, WSOY, Porvoo 1985

 16. , K. Hyry, A, Pentikäinen, J. Pentikäinen, Lumen ja Valon Kansa, Suomalainen Kansanusko, WSOY, Porvoo 1995

 17. Elias Lönnrot. Suomalaisen talonpojan koti-lääkäri, Elisa Kirja, 2012, (Ilmestynyt ensimmäisen kerran Helsingissä v. 1839 G. O. Waseniuksen tykönä)

yrttilääkintä

 1. Winston, D. Maimes, S. Adaptogens - Herbs for strenght, stamina and stress relief, Healing Arts Press 2007, Rochester, Vermont

 2. Yance, D. Adaptogens in Medical Herbalism – Elite Herbs and Natural Compounds for Mastering Stress, Aging and Chronic Disease, Healing Arts Press 2013, Toronto, Canada

 3. James A. Duke, Handbook of Medicinal Herbs - Second edition, 2002

 4. Ramawat, K.G. Herbal Drugs: Etnomedicine to Modern Medicine, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009

 5. Hiltunen, R. ja Holm, Y. Lääkkeitä luonnosta, Gaudeamus HUP, Tampere

 6. Hiltunen, R. ja Holm, Y. Farmakognosia – Farmaseuttinen biologia 3. painos, Gaudeamus, Helsinki, 2000

 7. Mark Blumenthal, The ABC Clinical Guide to Herbs 1st edition Edition, The American Botanical Council

 8. James A. Duke, Handbook Of Medicinal Herbs - Second Edition, 2002

 9. Hobbs, C. Medicinal Mushrooms, Botanica Press, Canada, 1986

 10. Piippo, S. Puhdasta ruokaa 1. painos, Minerva, Saarijärvi

 11. Isaac Eliaz, The Healing Power of Medicinal Mushrooms - Immune Support For Cancer, Colds and Lifelong Health

 12. Georges M. Halpern. Healing Mushrooms, Square One Publishers, Garden City Park, NY, 2007

 13. Halmetoja, J. Pakurikääpä 1. painos, J. Halmetoja Studios, Tampere, 2012

 14. D. Hoffman, Medical Herbalism, The Science and Practice of Herbal Medicine, Healing Arts Press, Rochester, Vermont, 2003

 15. Stephen Harrod Buhner, Herbal Antibiotics, Natural Alternatives for Treating Drug- Resistant Bacteria, Storey Publishing, 1999

 16. M. Powell, Medicinal Mushrooms - A Clinical Gudie, Mycolocy Press, 2nd Edition, Berkshire UK 2014

 17. C. Hobbs, Medicinal Mushrooms for Cellular Defense, Immunity & Longevity, E- book

Muuta

Lahti, E., (2019). Embodied fortitude: An introduction to the Finnish construct of sisu. International Journal of Wellbeing, 9(1), 61-82.

David S. Jones, Textbook of Functional Medicine, Institute of Functional Medicine, 2005

Burner, S.H. Plant Intelligence and the Imaginal Realm: Beyond the Doors of Perception into the Dreaming of Earth - Bacterial intelligence

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.