elontieto.com

”Kuu keritä, päivyt päästä, Otava yhä opeta…”

Niin ylhäällä kuin alhalla, niin pienessä kuin suuressa, niin sisällä kuin ulkona.

Väen viisausperinne on elpymässä. Ilmarinen, Väinämöinen ja Sampo ovat palamaassa Tietoisuuteemme. Kaipaamme kovin jo kauan sitten kadotettuja voimasanojamme. Traditiomme ytimessä on uskontotutkijoita jo kauan askarruttanut käsite väestä. Voiko intialainen viisausperinne ja terveysfilosofia ayurveda, sekä veedinen astrologia auttaa meitä ymmärtämään mitä on yhdeksän väen symboliikka? Voimmeko kenties oman viisausperinteemme avulla löytää oman luontomme?

Oppi luonnon tasapainosta, luonnonelementistä ja väen filosofiasta ovat suomalaisten shamaanien kuvauksia kosmologisista lainalaisuuksista, jotka yhtä lailla voidaan nähdä solujen ja molekyylien toiminnassa, ihmisen fysiologiassa, psyykessä, henkisyydessä, elinympäristössä, elämänkaaressa, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelussa, sekä yleisesti eri elämänosa-alueissa ja niiden välisissä vuorovaikutussuhteissa.

Elontieto on taiteellinen, monistinen, uuspakanallinen, shamanistinen ja terveysopillinen näkökulma itämeren suomalaiseen viisausperinteeseen.

Elontiedon ensisijainen päämäärä on itseoivallus. Muita tavoitteita ovat mm. suomalaisen kulttuurin kehittäminen, viisausperinteen elvyttäminen, sekä luonnon suojeleminen.

Tervetuloa tutkimusmatkalle Elontiedon pariin, etsimään juuri sinun omaa täyttä potentiaaliasi!

Lue lisää ayurvedasta:

- ayurveda -

Löyly

Onni, Lempi & Sisu


 • Monismi = käsitys kaiken ykseydestä. Luonto on viisas ja täynnä yhteyksiä ja kaikki sisältyy kaikkeen. Niin ylhäällä kuin alhaalla, niin suuressa kuin pienessä, niin ulkona kuin sisällä.


Itämeren suomalainen viisausperinne

Elämä tuhansien vuosien ajan metsissä rinnakkain suurpetojen kanssa, pitkät pimeän jaksot tähtitaivaan alla, sekä yksin tai pienissä ryhmissä oleminen ovat karaisseet ja koulineet esi-isistämme henkisesti syvällisiä, vakavia, vaatimattomia, itsenäisiä, verrattain pelottomia ja kokeneita ihmisiä. Elontiedon näkemyksen mukaan itämerensuomalainen mytologia on osoitus monistisesta maailmankuvasta, syvällisestä astrologisesta tietämyksestä ja viiden elementin tuntemuksesta, jota on kuvattu käyttäen samanlaista symboliikkaa kuin vaikkapa intialaisessa veedisessä perinteessä. On itseasiassa täysin loogista, että ihmisen alkuperäinen, luonnollinen maailmankuva ja psyykerakenne on monistinen. Suomalaisen henkisen perinteen tarkoitus on ollut välittää tuleville sukupolville ohjeet itseoivallukseen ja psyyken eheyttämiseen. Elontieto tähtää hengen, sekä sielun osien tunnistamiseen ja käärmeen, tuonen toukan tappamiseen, eli karmisen kierteen katkaisemiseen. Monistinen maailmankuva tarkoittaa eräänlaista fraktaalista käsitystä siitä, miten kaikki sisältyy kaikkeen. Kaikki mitä näemme ulkopuolellamme symboloi jotakin mitä löytyy myös sisäpuoleltamme. Esi-isämme ovat käsittäneet maailmaa niin, että kaikkia elon tapahtumia ohjaavat lainalaisuudet ja voimat ovat nähtävissä yötaivaalla ja opittavissa planeettojen liikkeitä tarkkailemalla.

Elontiedon peruskäsitys on se, että Suomen kantakieli ja maailmankuva ovat olleet yhtenäinen systeemiajatus ja maailmankuva, tieto (veda), jossa aurinkokunnan lait tallennettiin myyttisiksi tarinoiksi ja siirrettiin suullisena perimätietona sukupolvelta toiselle. Myytteihin sisällytettiin symoblisella kielellä luonnon omien periaatteiden mukaiset vuodenajat, värit, tunteet ja shamaanien hankkimat tiedot erilaisista tietoisuudentasoista ja sielun osista. Kaikki ihmiset olivat henkisesti verrattain edistyneitä suhteessa nykyihmiseen. Kulttuurin ja henkisen tietämyksen rappeutuminen alkoi tuntemattomasta syystä jossakin vaiheessa, kenties ennen kirjotettua historiaa. Siinä vaiheessa kun runonlaulajilta alettiin kerätä runoja ylös, olivat tuntemattomat syyt, tai kenties nk. Roomalainen sivistys jo tuhonnut merkittävän osan viisausperinteestämme. Kaikkien myyttien tarkoitus oliPakanallisessa ja shamanistisessa maailmankuvassa ja kielessä havainnoidaan luonnonympäristöä tiettyjen periaatteiden pohjalta jäsentäen maailman kokonaisuutta yhtenäiseksi ja eheäksi assosiaatioketjuksi ja systemiteoriaksi. Kyseessä on ihmisten alkuperäinen maailmankuva, jonka löytäminen tuntuu muistamiselta ja jossa hiljalleen koko luonto alkaa puhutella ihmistä. Muun muassa eri myytit, tietyt värit, tunteet, maut ja luonnonelementit linkittyvät aisteihin ja ihmisten henkisiin osasiin. Näin ympäristö voi tukea säännöllisesti meditaatiota ja läsnäoloa, sekä luonnonviisauden sisäistämistä, mikäli niin halutaan. Elontiedon näkemyksen mukaan on mahdollista muodostaa eheä maailmankuva ja palauttaa siihen liittyvä henkinen systeemikieli (suomen kieli) alkuperäisine merkityksineen, niin että ympäristö ja elämä voivat tukea ihmistä kohti itseoivallusta monilla eri tasoilla.


Talvi.jpg

Löyly pähkinänkuoressa

Elontiedossa ihmisellä on vähintään kolmiosainen sielunkokonaisuus. Sielun osia ovat mm. Henki, Sielu ja Sisu. Näistä voidaan myös käyttää nimityksiä Onni, Lempi ja Sisu. Näiden kokonaisuutta kutsutaan Löylyksi.


Onni

Hän, joka hengittää, kuuntelee ja tarkkailee on Onni…Onni
on henki ja tietoisuus - tietoisuus ja henki on Onni. Onni voidaan havaita keskittymällä pelkästään kuuloaistiin ja hengitykseen; onni tai henki on kaikkialla ympärilläsi levittäytyvä hiljainen tietoisuus, jota kutsutaan myös länsäolevaksi hetkeksi. Myytit Ilmarisesta ovat shamanistisia ja symbolisia kuvauksia siitä sielun osasta jota kutsutaan hengeksi tai onneksi. Sisu ravitsee henkeä ja henki vartioi sisua.

Onni vastaa kaikista aisteista ja hermoimpulsseista, mutta ennenkaikkea se liittyy kuuloaistiin. Kuten ayurvedan mukaan Prana, Elontiedon mukaan Onni toimii elimistön kapellimestarin (hypotalamus) neuvonantajana. Onni tulee sisään hengityksen mukana keuhkoista, ja sydämestä ja hypotalamuksesta käsin se levittää tietoisuutta sekä onnea elimistöön. Kun onni on läsnä, ihminen on läsnä. Läsnäolossa ihminen luottaa luonnolliseen elämäntehtäväänsä, joka on yksilöllinen ja ainutlaatuinen. Hän kykenee tarkkailemaan omia ajatuksiaan, tunteitaan ja motiivejaan ikäänkuin etäältä, taka-alalta, eikä ole voimakkaasti takertunut omaan egoonsa. Tyytyväisenä ja rohkeasti hän on valmis suorittamaan oman osansa. Hän erottaa mikä toiminta on oikein ja mikä väärin ja hän ymmärtää oman paikkansa maailmankaikkeudessa.

Ukontulikukka on keltainen ja liittyy mm. Onneen ja Ilmariseen

Ukontulikukka on keltainen ja liittyy mm. Onneen ja Ilmariseen

Ominaisuudet
Selkeä, kevyt, kirkas, lämpöinen, Ylinen

Elementti
tila - avaruus, taivas

Onnea nostavat maut
supistava ja karvas

Onnea tasapainottavat maut
makea, mausteinen, hapan, suolainen

Aistit
kuulo, tunto

Värit
siniset vaaleat sävyt, vaalean keltainen

Kasvit
Keltaiset - hentoset lehtikasvit, koivut, ukontulikukka. Puista erityisesti koivu.

Symbolit
Selkeys, Ilmarinen, Jupiter, Ylinen, henki, kuninkaallinen neuvonantaja, haltia, aloittaminen ja aloite, tieto, kohtalo, varallisuus, tila ja taivas

luonteen potentiaali
laajeneminen, kasvu, mahdollisuus, ymmärrys, optimismi, innokkuus, tyytyväisyys, läsnäolo, rauha

Liittolaiset
Väinämöinen - Aurinko, Lemminkäinen - Mars = Lempi

Fysiologisia heijasteita
keuhkot, sydän

Positiiviset ilmaisut: laajeneminen, kasvu, mahdollisuus, ymmärrys, optimismi, innokkuus
Negatiiviset ilmaisut: tuhlaavaisuus, fanaattisuus, kiihkoilu, lempeys, viettelys, omahyväisyys

Toiminnassa onni vastaa kaikesta aloitteesta. Se kuitenkin vastaa myös oikein ajoitetusta pidättäytymisestä, pysähtymisestä, hyväksyvästä hiljaisuudesta, harkinnasta, hiljaisesta tiedosta ja toimimisesta toimimattomuuden kautta.Lempi

Hän, joka katselee ja toimii on Lempi…


Lemmellä tarkoitetaan nykyään rakkautta, mutta alunperin se on tarkoittanut tulen väen hellempää muotoa sekä ihmisen sielua, jota on sanottu itseksi. Väinämöinen ja Lemminkäinen ovat yhdessä se väki jota kutsutaan Lemmeksi. Lemmestä voidaan tulla tietoiseksi meditaatiossa, sulkemalla huomio pois kaikista muista aisteista, ajatuksista ja tunteista, näköaistia lukuunottamatta. Itse on suomalaisen shamanismin mukaan kuolematon, iän ikuinen tietäjä, joka ei voi menettää eri elämissä kertyneitä henkisiä kokemuksiaan ja viisauttaan. Myyttiset kuvaukset Väinämöisestä ovat kuvauksia sielun matkoista eri maailmoihin ja todellisuuksiin.

Lempi on arjessa voima joka voi olla arvaamaton ja kääntyä haitalliseksi jos sitä vahvistetaan liikaa. Se on tulen herkempi aspekti, joka vastaa itseilmaisua, toimintaa, rehellisyyttä, sekä oman Tien kulkemista. Lempi on soturin ja tietäjän voimaa. Lemmen aineellisempi olomuoto Kipinä toimii hypotalamuksesta ja sydämestä käsin ylläpitämällä eilmistön biologista ja psykologista toimintaa.

Positiiviset ilmaisut: luovuus, elinvoimaisuus, johtajuus, itsevarmuus, jalomielisyys, anteliaisuus, rohkeus, intohimo, innokkuus, rakkaus
Negatiiviset ilmaisut: röyhkeys, julmuus, omahyväisyys, pöyhkeys, mahtipontisuus, agressiivisuus

Lempi toiminnassa toimeliaisuus, ylläpitäminen onnistuminen, suorittaminen, tarkkuus ja suoraviivaisuus.

Ominaisuudet
Selkeä, lämmin, terävä, ohut, kevyt, läpäisevä

Elementit
tuli ja vesi

Lempeä lisäävät maut
hapan, tulinen, mausteinen

Lempeä tasapainottavat maut
makea, suolainen

Aistit
näkö

Symbolit
Aurinko, tuli, selkeys, liike, ylinen, Väinämöinen/Aurinko, Lemminkäinen/Mars, sielu, ylläpitäminen, soturi, tietäjä, kuningas, isä, Vishnu

Luonteen potentiaali
luovuus, elinvoimaisuus, johtajuus, itsevarmuus, jalomielisyys, anteliaisuus, rakkaus

Liittolaiset
mieli/Kuu, Mars/Lemminkäinen & Jupiter/Ilmarinen, Onni

Värit
tumman keltainen, oranssi, vaaleanpunainen ja lämpimät punaisen sinisävyiset värit

Kasvit
Pinkit ja aurinkoa muistuttavat kukat, erityisesti horsma, aringonkukka, keltamot, kärismyskukka, rosmariini, asterit, ritarinkannukset, daaliat, heliotroopit, ja yhdeksän väen ukontulikukka


Sisu

Se, mihin kaikki voima ja väki varastoituu on sisu…

Ghee.jpgSisu
on resurssi, voimavara ja potentiaali. Sisu tulee etymologisesti sanoista sisin, sisus, sisäpuoli. Se löytyy ainakin Agricola ajan sanastosta 1500- luvulta ja sen merkitystä on yritetty sanan historian aikana mustamaalata. Sisu on jotain hienoimmaksi mahdolliseksi jalostettua, hyvin kallisarvoista, joka on saatu karkeammista aineista uuttamalla tai jalostamalla ja jotain jota tulee vaalia. Syömästämme ruoasta ja hengitysilmasta jalostuu 35 päivän mittaisessa aineenvaihduntaprosessissa sisua, ravinnon suodattuessa kehon seitsemän kudoksen läpi; plasma, veri, lihas, rasva, luu, hermosto ja luuydin, sukuelimet ja lopulta sisu. Sisun sisältämä elämänessenssi on välttämätön kaikelle elämälle. Sisu vastaa ihmisen todellisesta potentiaalista ja antaa psykofyysisen perustan henkiseen kasvuun ja toteuttaa omaa korkeinta itseään. Sisu vastaa hedelmällisyydestä, kauneudesta ja ravitsemuksellisesta tilasta.

Ominaisuudet
hidas, öljyinen, nestemäinen, kirkas, makea, hiukan suolainen, kellertävä

Ilmaisu
potentiaali, vauraus, jaksaminen, resurssit, voima, stressinsietokyky, kauneus, hedelmällisyys, vakaus

Elementit
vesi, maa

Sisua lisäävät maut
makea, suolainen, hapan

Sisua vähentävät maut
tulinen, karvas, supistava

Aistit
maku ja haju

Fysiologisia heijasteita
sydän, lisämunuaiset, sukurauhaset, kilpirauhanen, sukuhormonit, immuunisolut, DNA

Symbolit
Alinen, Keskinen, Ylinen, Tie

Luonteen potentiaali
Vesi: Venus, Kuu, mieli ja tunteet, harmonia, hartaus, omistautuneisuus, kyky jalostaa, hienostuneisuus, reagointikyky
Maa: lahjakkuus, valppaus, ilmaisukyky, monipuolisuus, taidokkuus

Värit
valkoinen, kirjavat värit, vihreän eri sävyt, sinisen eri sävyt, musta

Biokemiassa sisu vastaa ravitsemuksellisesta reservistä, elimistön vitaliteetista ja näkyy terveenä suolistomikrobifloorana, sekä runsaina rasvaliukoisten vitamiinien ja kivennäisaineiden tasoina. Sisu ilmenee sekä miehillä että naisilla terveenä sukuhormonien androgeenien ja estrogeenien tasapainona, sekä hermovälittäjäaineiden tasapainoisena toimintana, telomeerien pituutena, oksitosiinina, GABA:na, testosteronina, progesteronina, DHEA:na, kilpirauhashormoneina, D3- vitamiinina, estrogeeneina ja kortisolina. Kun kaikki nämä ovat tasapainossa ihmisellä on vahva perusvoima ja kyky pitää “pää kylmänä”. Sisu vastaa hedelmällisyydestä, kaikesta stressinsieto- ja vastustuskyvystä sekä fysiologisella, psykologisella että henkisellä tasolla. Sisu on se resurssi, joka vastaa ihmisen palautumiskyvystä ja antaa perustan kipinälle ja hengelle; biokemian, psyyken ja henkisyyden hienostuneimmille olomuodoille.

Toiminnassa sisu vastaa asioiden loppuunsaattamisesta, asioiden päätökseen tuomisesta, mutta myös potentiaalista jolla aloitetaan uutta.Mielenliikunnot koskewat ruumiisenki, sillä niin owat henki ja ruumis wälillänsä yhdistetyt, ettei kumpikaan mitään yksinänsä kärsi. Lepo, toiwo, tytywäisyys ja kohtuullinen ilo pitäwät ihmisen terweenä, ja wielä toisinaan parantawat sairaanki. Mutta wahingollinen on ylellinen ilo ja riemu, jos liiallinen suru, murhe ja alamielisyyski.

Syitä tauteihin ja kiwulaisuuksiin on monenkilaatuisia. Tawallisimpia owat:
liika syöminen ja juominen, nautinto–ainetten kehnous eli sopimattomuus, saastainen ilma, siistitöin ruumiin korjuu ja muu ruokottomuus, waatetten sopimattomuus, äkillinen muutos lämpimästä kylmään tahi kylmästä lämpimään, yliwoimainen rasitus, laiskuus, huwitusten pitkällinen nautinto eli muu wäärinkäytös, äkillisten wimmain eli mielenliikuntoin kohtaus.

- Elias Lönnrot. ”Suomalaisen talonpojan koti-lääkäri”


 1. Astrology Prophets - The 9 Planets In Vedic Astrology

 2. American Institute of Vedic Studies - Agni and the Fire of Self Inquiry

 3. R. Pulkkinen, Suomalaisen kansanuskon sanakirja, Gummerus

 4. Lahti, E., (2019). Embodied fortitude: An introduction to the Finnish construct of sisu. International Journal of Wellbeing, 9(1), 61-82.

 5. Charaka Samhita Sutrasthana made easy - Dr JV Hebbbar

 6. Hytönen, E. Lohikäärmeen lääketiede - Kiinalaisen lääketieteen perusteet, Ming Men Oy, Helsinki

 7. Vasant, D, Lad. Textbook of Ayurveda - Fundamental Principles, Volume 1, The Ayurvedic Press, 2002, First Edition

 8. Yeshi Donden, Tiibetiläinen lääketiede, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1992 (An Introduction to Tibetan Medicine)

 9. Elias Lönnrot. Suomalaisen talonpojan koti-lääkäri, Elisa Kirja, 2012, (Ilmestynyt ensimmäisen kerran Helsingissä v. 1839 G. O. Waseniuksen tykönä)

 10. Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR)

 11. Vanha ja Uusi Kalevala

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.