adaptogeenit.com

Elontieto, eli suomalainen ajurveda on modernia kansanviisautta, muinaista terveysoppia ja elämänfilosofiaa. Käytännössä yksi Elontiedon päätavoitteista on luoda yhtenäinen teoriapohja modernille suomalaiselle perinnelääkintäjärjestelmälle.

Elontiedossa tulkitaan Kalevalaista perinnettä ajurveedisen (ayurveda, elämän tiede) maailmankuvan mukaisesti. Elontieto hyödyntää parhaansa mukaan myös modernia tiedettä, joitakin Carl Jungin näkemyksiä, sekä saa inspiraatiota muistakin maailman viisausperinteistä, luodakseen kokonaisen ja modernin Kalevalaisen maailmankuvan.

Uskon ja koen, että kaikkia alkuperäisiä kansoja yhdistävät monet yhteiset näkemykset mm. syklisyydestä, yhdestä eheästä kokonaisuudesta, joka jaetaan joskus neljään vaiheeseen tai elementtiin, kuten vuosi jaetaan kevääseen, kesään, syksyyn ja talveen, tai vuorokausi aamuun, päivään, iltaan ja yöhön.

Sama sykli voidaan nähdä sekä mikro- että makrokosmoksessa ja tämä käsitys on inspiroinut jo tuhansien vuosien ajan ihmisiä luomaan taidetta, filosofiaa, kulttuuria, lääketiedettä, perinnettä ja muita muotoja, jotka aina ottavat oman persoonallisen tai mytologisen ilmiasunsa tullessaan ilmaistuksi eri aikoina, eri kulttuureissa.

Tunnetuista viisausperinteistä juuri intialainen ajurveda on kyetty säilyttämään poikkeuksellisen hyvin ja pidän sitä pätevänä perinteiden yleisavaimena, jonka avulla voimme jäsentää eläväksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi myös oman katkenneen ikivanhan perinteemme.

Miksi tarkalleen ottaen ajurveda pitäisi kääntää suomeksi ja sekoittaa soppaan myös Kalevala?

Ensinnäkin siksi, että se tuntuu merkitykselliseltä. Kun opiskelin ajurvedaa Suomen ayurveda instituutissa opin uuden ja laajennetun terveyskäsityksen, joka on mielestäni yhtenevä myös oman alkuperäisen terveyskäsityksemme kanssa. Terveys ei liity ainoastaan kehon ja mielen sisäpuolella olevaan harmoniaan. Terveys tarkoittaa eheää ja kokonaista. Käytännössä terveyden käsitteeseen sisältyy siis harmoninen suhteemme yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen kulttuuriimme, joka liittää meidät välittömään elinympäristöömme, omaan luontoomme, käyttämäämme kieleen, lapsuusmuistoihimme, sukuumme, geneettiseen perimäämme, omaan kansaamme ja henkiseen perinteeseemme.

Elontiedossa katsotaan, että suurin osa kansansairauksistamme ja mielenterveysongelmistamme johtuu siitä että olemme unohtaneet ketä todella olemme, minkä takia elämme epäluonnollisella ja kestämättömällä tavalla. Tämä näkyy mm. elämäntavoissame ja siinä miten kohtelemme luontoa. Kalevalaisessa perinteessä on puhuttu eräänlaisesta sielun osan kadotuksesta, haltiansa kadottamisesta eli haltiattomuudesta. Näin asia nähdään myös ajurvedassa, vaikka ilmaisutapa onkin toinen. Pohjois Amerikan intiaanit puhuivat vastaavasti sielunkadotuksesta. Kansalla on aina myös oma haltia ja suomalaisten kansallishaltia on Väinämöinen.

Suomalaiset sanat resonoivat meissä yleensä enemmän kuin intialaiset. Meillä on omat runonlaulajat ja intialaisilla on omansa. Intiassa on rishi, Suomessa tietäjä. Intiassa on vata pitta ja kapha, suomessa tuuli tuli ja vesi. Intiassa on ojas tejas ja prana, Elontiedossa sisu, kipinä ja hehku. Intiassa on guna, suomessa on väki...

Omassa perinteessämme löyly on henkeä tarkoittava sana ja luonto on tarkoittanut eräänlaista ihmisen syvällistä olemusta. Elontiedossa luonto tarkoittaa täsmällisesti sanoen ihmisen henkis-psykofyysistä ilmenemismuotoa, jonka ajurveedinen vastaavuus on prakriti, joka myös kääntyy hyvin sanaksi luonto. Perimmäinen tarkoituksemme onkin löytää oma luontomme, tulla eheäksi, minimoida erillisyyden tunteemme ja korvata se kuulumisen ja yhteyden kokemuksella.

Tervetuloa tutkimusmatkalle Elontiedon pariin, etsimään juuri sinun omaa täyttä potentiaaliasi!

- Fytonomi, ajurvedakonsultti ja suomalaisen perinteen elvyttäjä, Sami Nuora

Lue lisää ajurvedasta:

- ajurveda -

Löyly

sisu, kipinä & hehku

sisu kipinä hehku

Löyly pähkinänkuoressa:

Kalevalaisessa perinteessä löyly on ihmisen elinvoima ja elintoimintoja ylläpitävä henki (1). Löyly voidaan nähdä ihmisen hengityksessä, aineenvaihdunnassa, aistimuksissa, tunteissa, ajattelussa ja tietoisuudessa.

Kalevalaisessa ajurvedassa Elontiedossa terveyden kolme tärkeintä aspektia, löylyn kolme osaa eli Kolme aarretta ovat sisu, kipinä ja hehku. Niiden karkeammat vastaavuudet ovat biologinen vesi, tuli ja tuuli. Kynttilävertauksessa sisu on kynttilä, kipinä on tuli ja hehku on tulen tuoma aura, valo ja kirkkaus. Löyly on ilmaisu, joka kuvastaa näiden kolmen elävää, dynaamista ja hengittävää yhteistoimintaa eli ihmisen henkeä. Ayurvedassa kolmen aarteen samankaltaisuudet ovat ojas, tejas ja prana ja kiinalaisessa lääketieteessä jing, qi ja shen.


Sisu


Ominaisuudet
Selkeä, öljyinen, nestemäinen, kirkas, makea, hiukan suolainen, kellertävä

Elementit
maa ja vesi

Sisu tulee etymologisesti sanoista sisin, sisus, sisäpuoli. Se löytyy jo Agricola ajan sanastosta 1500- luvulta. Sisu on jotain hienoimmaksi mahdolliseksi jalostettua, hyvin kallisarvoista, joka on saatu karkeammista aineista uuttamalla tai jalostamalla ja jotain jota tulee vaalia. Syömästämme ruoasta ja hengitysilmasta jalostuu 35 päivän mittaisessa aineenvaihduntaprosessissa sisua, ravinnon suodattuessa kehon seitsemän kudoksen läpi; plasma, veri, lihas, rasva, luu, hermosto ja luuydin, sukuelimet ja lopulta sisu. Sisun sisältämä elämänessenssi on välttämätön kaikelle elämälle. Sisu vastaa ihmisen todellisesta potentiaalista ja antaa psykofyysisen perustan henkiseen kasvuun ja toteuttaa omaa korkeinta itseään.

Biokemiassa sisu vastaa jossakin määrin ravitsemuksellisesta reservistä, elimistön vitaliteetista ja voi näkyä terveenä suolistomikrobifloorana, sekä runsaina rasvaliukoisten vitamiinien ja kivennäisaineiden tasoina. Sisu voi ilmetä sekä miehillä että naisilla terveenä sukuhormonien androgeenien ja estrogeenien tasapainona, sekä hermovälittäjäaineiden tasapainoisena toimintana, telomeerien pituutena, oksitosiinina, GABA:na, testosteronina, progesteronina, DHEA:na, kilpirauhashormoneina, D3- vitamiinina, estrogeeneina ja kortisolina. Kun kaikki nämä ovat tasapainossa ihmisellä on vahva perusvoima ja kyky pitää “pää kylmänä”. Sisu vastaa hedelmällisyydestä, kaikesta stressinsieto- ja vastustuskyvystä sekä fysiologisella, psykologisella että henkisellä tasolla. Sisu on se resurssi, joka vastaa ihmisen palautumiskyvystä ja antaa perustan kipinälle ja hehkulle; biokemian, psyyken ja henkisyyden hienostuneimmille olomuodoille. Sisu voi myös mennä epätasapainoon tai ärtyä. Esimerkiksi maksan kyvyttömyys säädellä hormonitasoja, muokata hormoneja (mm. metylaatio) ja puhdistaa elimistöä voi johtaa mm. ksenoestrogeenien ja muiden hormonihäiritsijöiden kertymiseen ja voi näin tehdä ihmisestä mm. pahansisuisen. Jos taas ihmisen sisin on jalostunut hienoimpaan muotoonsa, hän elää silloin elämänsä parasta aikaa.

Ravinnossa sisu voi ilmentyä mm. hyvinä rasvahappoina, rasvaliukoisina vitamiineina, rasvaliukoisina fytoravinteina, lesitiininä, tiettyinä fytohormoneina ja niiden esiasteina, sekä joinakin luustoa, niveliä ja sidekudoksia vahvistavina mineraaleina.

Tunteissa sisu vastaa luottamuksesta, määrätietoisuudesta, päättäväisyydestä, periksiantamattomuudesta, lannistumattomuudesta ja toiminnassa asioiden loppuunsaattamisesta, asioiden päätökseen tuomisesta.

Liiallinen veden ja maan väki lisäävät sisua ja hukuttavat sisun, sekä heikentävät sen laatua. Liiallinen tulen ja tuulen väki kuluttavat sisua.

Kipinä


Ominaisuudet
Selkeä, lämmin, terävä, kuiva, ohut, kevyt, liikkuva, läpäisevä, hapan, karvas, tulinen, supistava, värikäs

Elementit
tuli, vesi

Kipinä on tulen hienostunein aspekti, joka katalysoi eilmistön biologista ja psykologista toimintaa. Se näkyy biokemiassa mm. entsyymitoiminnan, metylaation, detoksifikaation, autofagian, lysosomien toiminnan, fagosytoosin sekä antioksidanttisysteemin tasolla ja mielessä se ilmenee henkisenä prosessina, oivalluksena ja puhtaana järkenä. Ravintoon sitoutunut auringon energia muokataan kemialliseksi energiaksi ATP:ksi mitokondriossa, solun sisäisessä kipinöinnissä. Tietyt aktivoivat välittäjäaineet ja hormonit voivat olla kipinän ilmentymiä, kuten myös ravinnosta saatavat vitamiinit jotka osallistuvat energia-aineenvaihduntaan. Kipinä käyttää sisua polttoaineenaan tuottaakseen biokemiallista hehkua ja selkeyttä. Kipinä on nähtävissä eri muodoissa kaikissa biokemiallisissa reaktioissa. Kipinä vastaa ihmisen toiminnasta.

Ravinnossa kipinä ilmentyy mm. kymmeninä tuhansina erilaisina entsyymeinä, kivennäisaineina ja fytoravinteina, jotka katalysoivat elimistön kipinöintiä hormeettisesti, aktivoiden elimistön antistressisyteemiä, tasapainottaen tulehdus- ja hapetuspelkistysreaktioita, detoksifikaatiota, immuunisolujen aktiivisuutta, sekä toimivat antimikrobisesti. Kipinä näkyy myös ravinnon vitamiineina ja kivennäisaineina, jotka katalysoivat mm. energia-aineenvaihduntaa. Kasvien väri, tuoksu, maku ja muut suoja-aineet, kuten polyfenolit, sekä kasvien pinnoilla ja kasvisolujen sisällä elävä metsän väki, eli endofyyttiset mikrobifloorat stimuloivat ja vahvistavat suoliston mikrobiflooraa, joka kiitokseksi tuottaa lukemattomia aineenvaihdunnalle tärkeitä yhdisteitä, kuten vitamiineja, peptidejä, entsymejä ja välittäjäaineita, joista puolestaan myöhemmin muodostuu sisua.

Tunteissa kipinä vastaa mm. lemmestä, intohimosta, innokkuudesta, romanttisesta rakkaudesta ja lisäksi toiminnassa toimeliaisuudesta, aloitteesta, onnistumisesta, suoriutumisesta, tarkkuudesta ja suoraviivaisuudesta.

Liiallinen tulen väki ja liiallinen liike, sekä liiallinen määrä karvaita, supistavia, tulisia ja happamia yrttejä ja ruokia ärsyttävät kipinää. Liiallinen veden ja maan väki hillitsevät ja heikentävät kipinää. Kipinän epätasapainoa kutsutaan modernissa tieteessä dysbioosiksi, inflammaatioksi ja hapetustressiksi.


Hehku


Ominaisuudet
Selkeä, kevyt, kirkas, kylmä, kuiva, sähköinen

Elementit
eetteri, ilma

Hehku vastaa tietoisuudesta, ajattelusta, aisteista ja hermoimpulsseista ja toimii elimistön kapellimestarina. Hehku toimii keuhkoista, sydämestä ja hypotalamuksesta käsin. Kun ihmisen hehku on kirkas, hän on oma itsensä. Hän ymmärtää oman luonnollisen elämäntehtävänsä, joka on yksilöllinen ja ainutlaatuinen. Tyytyväisenä ja rohkeasti hän on valmis suorittamaan oman osansa. Hän erottaa mikä toiminta on oikein ja mikä väärin ja hän ymmärtää oman paikkansa maailmankaikkeudessa. Hän ymmärtää oman paikkansa myös omassa maassaan, yhteisössään, perheessään, ajan hengessä, kulttuurissa ja nykyhetkessä. Hän hyväksyy itsensä omien esi-isiensä ketjun jatkajana, mutta toimii kirkkaasta selkeyden tilasta, läsnäolevasta hetkestä käsin ja on valmis tekemään sen mitä hänen täytyy tehdä, ylläpitääkseen omalta osaltaan luonnon alkuharmoniaa (dharma). Hehku vastaa henkisestä selkeydestä.

Sisu ravitsee hehkua ja hehku vartioi sisua. Kipinä ylläpitää näiden välistä tasapainoa. Meditaatio ja tietoinen hengitys, henkinen ymmärrys ja elämänkokemus auttavat hehkua pysymään tyynenä, rauhallisena, maltillisena, harkitsevana, myötätuntoisena ja viisaana, sekä toimimaan oikealla tavalla kiperissäkin tilanteissa ja stressin puristavassa paineessa. Hehku näkyy ihmisen aurana, eli hehku näkyy ihmisen käytöksessä, hänen silmissään ja ihossaan terveenä loisteena, kirkkautena ja läsnäolona, sekä hänen suhtautumisessaan elämään.

Tunteissa hehku vastaa luovuudesta, luottamuksesta, inspiraatiosta, ilosta, pyyteettömästä rakkaudesta, avoimuudesta ja irtipäästämisestä.

Toiminnassa hehku vastaa oikein ajoitetusta pidättäytymisestä, pysähtymisestä, hyväksyvästä hiljaisuudesta, harkinnasta, anteeksi antamisesta, hiljaisesta tiedosta ja toimimisesta toimimattomuuden kautta.

Liiallinen veden ja maan väki kyllästävät ja himmentävät hehkua, ja liiallinen tulenväki ja liike saavat hehkun ‘lepattamaan’, joka voi näkyä mm. rauhattomuutena ja hämmennyksenä.Löyly

Ominaisuudet
Selkeä, kirkas, kostea, lämmin, dynaaminen, elävä

Elementit
viisi elementtiä

Löyly kokoaa ihmisen elämänvoimat yhdeksi dynaamiseksi hengeksi, psykosomaattiseksi ja biologiseksi väeksi. Löyly ei ole synonyymi sielulle. Löyly ei ole varsinaisesti neljäs osatekijä, vaan se on enemmänkin osiensa sisun, kipinän ja hehkun lähde. Tarkemmin sanoen löyly on ensisijainen, sillä löyly on henki, joka ilmenee eliöissä kolmella eri tasolla. Löylyä ravitaan ensisijaisesti ravinnon ja hengittämisen, sekä Elontiedon avulla.

Löylyn ylläpitämistä voidaan ajatella puusaunan lämmittämisen analogiana:

Puusaunan lämmittäminen on tulen hallintaa. Saunan pesään tarvitaan sopiva määrä pieneksi pilkottuja halkoja ja syttöpaperia, muuripataan tarvitaan vettä ja tulen sytyttämiseen tarvitaan kipinän lisäksi happea. Tässsä yhdistyvät tila, ilma, tuli, vesi ja maa. Kun tuli on saatu syttymään, sitä hallitaan lisäämällä pesään oikealla hetkellä sopivia määriä sopivan kokoisia halkoja ja säätämällä hapen saantia avaamalla ja sulkemalla luukkuja. Peseytymisen aikana vettä täytyy aina lisätä muuripataan, jotta se ei pala puhki. Elontiedossa ja Väen terveysopissa ruoansulatuksen toiminta ja sen ymmärrys on keskeisessä asemassa. On ensisijaisen tärkeää oppia milloin ja miten harjoittaa liikuntaa ja lepoa, sekä mitä ruokaa tulisi syödä minäkin vuodenaikana, minkä verran, eri vuorokauden aikoina, millä tavoin ruoka tulisi kokata ja miten ateriloilla ruokia tulisi yhdistellä, jotta juuri sinun löylysi pysyy hyvänä, terveenä ja onnellisuutta tuottavana. Kaikkiin sairauksiin liittyy keskeisesti tulen epätasapaino. Kun tuli heikkenee (limat), kuumenee liikaa (tulen vihat) tai muuttuu epäsäännölliseksi (tuulen vihat), se alkaa tuottaa limaa, häkää tai muita myrkkyjä (ama) ja näin sairauksien kuusivaiheinen syntyprosessi saa alkunsa suolistossa.

Sisun, kipinän ja hehkun hallinta on biologisen veden, tulen ja tuulen hienovaraisempaa hallintaa. Kolmeen aarteeseen voidaan vaikuttaa mm. panostamalla laatuun, oli sitten kyse ruoasta, harrastuksista, kodin siisteydestä ja sisustuksesta, viihteestä, henkisestä harjoituksesta tai mistä tahansa muusta elämänosa-alueesta. Esimerkiksi tuore luomu- ja villilaatuinen ruoka sisältää enemmän kipinää eli fytoravinteita, ja enemmän metsän väkeä, eli probiootteja, kuin teollisesti tuotettu, tai teollisesti valmistettu einesruoka. Voidaan myös ajatella että geneettisesti villivihannes on paljon hienostuneempi elämänmuoto kuin teollisesti tuotettu vihannes, joka ei kykenisi selviämään villin luonnon ankarissa olosuhteissa ilman hyönteismyrkkyjä ja lannoitteita. Elementteinä vesi, tuli ja tuuli ovat väeltään karkeampia, ja sisu, kipinä ja hehku vastaavasti niiden puhtaimmat ja hienostuneimmat olomuodot.

Kuten ayurveda, myös Elontieto ja Väen terveysoppi on tietoista viiden elementin hallintaa selkeyden mielentilassa.

(Selkeä, kirkas, terävä, kevyt… lue lisää Väen opista, eli aineiden ominaisuuksista)

Lopuksi pari insiroivaa katkelmaa suomalaisesta terveysopista…


“Watta on ihmisesä nijnkuin pata, ja maxa nijnkuin tuli sen alla, kuin se kiehuu; sentähden pitä wahta pidettämän lämminnä… että watta edeltä ylös lämpiää, ennen kuin ruokaa uudesta nautitaan.”

- Keino ellää kauwwan, Wasa 1786.

Mielenliikunnot koskewat ruumiisenki, sillä niin owat henki ja ruumis wälillänsä yhdistetyt, ettei kumpikaan mitään yksinänsä kärsi. Lepo, toiwo, tytywäisyys ja kohtuullinen ilo pitäwät ihmisen terweenä, ja wielä toisinaan parantawat sairaanki. Mutta wahingollinen on ylellinen ilo ja riemu, jos liiallinen suru, murhe ja alamielisyyski.

Syitä tauteihin ja kiwulaisuuksiin on monenkilaatuisia. Tawallisimpia owat:
liika syöminen ja juominen, nautinto–ainetten kehnous eli sopimattomuus, saastainen ilma, siistitöin ruumiin korjuu ja muu ruokottomuus, waatetten sopimattomuus, äkillinen muutos lämpimästä kylmään tahi kylmästä lämpimään, yliwoimainen rasitus, laiskuus, huwitusten pitkällinen nautinto eli muu wäärinkäytös, äkillisten wimmain eli mielenliikuntoin kohtaus.

- Elias Lönnrot. ”Suomalaisen talonpojan koti-lääkäri”


Lähteitä:

  1. R. Pulkkinen, Suomalaisen kansanuskon sanakirja, Gummerus

  2. Lahti, E., (2019). Embodied fortitude: An introduction to the Finnish construct of sisu. International Journal of Wellbeing, 9(1), 61-82.

  3. Charaka Samhita Sutrasthana made easy - Dr JV Hebbbar

  4. Hytönen, E. Lohikäärmeen lääketiede - Kiinalaisen lääketieteen perusteet, Ming Men Oy, Helsinki

  5. Vasant, D, Lad. Textbook of Ayurveda - Fundamental Principles, Volume 1, The Ayurvedic Press, 2002, First Edition

  6. Yeshi Donden, Tiibetiläinen lääketiede, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1992 (An Introduction to Tibetan Medicine)

  7. Elias Lönnrot. Suomalaisen talonpojan koti-lääkäri, Elisa Kirja, 2012, (Ilmestynyt ensimmäisen kerran Helsingissä v. 1839 G. O. Waseniuksen tykönä)

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.