elontieto.com

Minun parhaani on aavistus ja mielikuvitus - Eino Leino

Niin ylhäällä kuin alhalla, niin pienessä kuin suuressa, niin sisällä kuin ulkona.

Väen viisausperinne on elpymässä. Ilmarinen, Väinämöinen ja Pohjolan Emäntä ovat palamaassa Tietoisuuteemme. Kaipaamme kovin jo kauan sitten kadotettuja voimasanojamme, sekä yhteyttä juuriimme, esivanhempiimme ja Metsän väkeen. Traditiomme ytimessä on uskontotutkijoita jo kauan askarruttanut käsite väestä. Voiko intialainen viisausperinne ja terveysfilosofia ayurveda, astrologia, myyttitutkimus tai salatieteet auttaa meitä ymmärtämään mitä on yhdeksän väen symboliikka?

Oppi luonnon tasapainosta, luonnonelementistä ja väen filosofiasta ovat suomalaisten tietäjien kuvauksia elämän perustotuuksista, jotka ilmenevät spiraalimaisesti eri tasoilla, mikro- ja makrokosmoksessa.

Elontieto on taiteellinen, monistinen, uuspakanallinen, shamanistinen ja terveysopillinen näkökulma itämerensuomalaiseen viisausperinteeseen.

Elontiedon tärkein päämäärä on suomalaisen kulttuurin terveen kansallishengen kehittäminen, viisausperinteen elvyttäminen, sekä luonnon suojeleminen.

Tervetuloa tutkimusmatkalle Elontiedon pariin, etsimään juuri sinun omaa täyttä potentiaaliasi! Tule mukaan Elontieto facebook- ryhmään.

Lue lisää:

- ayurveda -
- muinaissuomalaiset -
- viikinkiaika -

Väen oppi

(julkaistu 1.5. muokattu 1.7. ja 3.7.2019)

Perinteisen ja modernin aineellisen maailman peruselementit

 • Tieteen aineellisen maailmankuvan mukaan perustavanlaatuisia tekijöitä ovat kvarkit, joista syntyvät mm. 118 alkuainetta tai elementtiä.

 • Elontiedon maailmankuvan mukaan perustavanlaatuisia ‘aineellisia’ tekijöitä ovat mm. 5 elementtiä tila, tuuli, tuli, vesi ja maa, jotka voidaan purkaa 20 väkeen. Lisäksi on kolme gunaa, eli kolme laatua.

Johdanto väen filosofiaan

Väen oppi on yksi tapa hahmottaa väkeä. Väen oppi perustuu sekä suomalaiseen perinteeseen, että intialaisen viisausperinteen ayurvedan dravya guna sastraan (aineiden ominaisuuksien oppiin). Dravya guna on intialaisten tietäjien maalaisjärkeen ja kokemusperäiseen todellisuuden tarkkailusta juonnettuun teoriaan, jonka toimivuutta on testattu tuhansien vuosien ajan. Esimerkiksi kuuden maun opin perusta on aineiden ja elementtien ominaisuuksien opissa. Modernin ihmisen maailmankuva ja kirjakieli perustuvat tietyllä tapaa substantiiveihin - mekaaniseen maailmaan joka koostuu aineellisista asioista. Elontiedossa väen oppi nojaa substantiivien sijaan verbeihin ja adjektiiveihin, sekä merkityksiin, joiden funktiot ja ominaisuudet ovat keskinäisessä elävässä vuorovaikutuksessa. Maagisessa perinteessä, uskonnossa, loitsuissa ja taikuudessa on kyse tuonpuoleisista voimista, mutta väen oppi ei ole taikuutta eikä uskoa. Väen oppi ei ota kantaa magiaan, vaan on yksinkertaisesti eri asia. Väen ymmärtäminen edellyttää usein eräänlaista ajattelutavan muutosta alkukantaisempaan, yksinkertaisempaan ja suoraviivaisempaan, mutta runollisempaan suuntaan.

Kannattaa kiinnittää huomiota tavuun kii, joka muistuttaa Kiinan qi tai chi käsittettä, eli ayurvedan pranaa, jotka kaikki viittaavat universumin perusenergiaan sen alkutilassa. Ki - tavu löytyy mm. sellaisista energiaa, ominaislaatuisuutta ja/tai tietoisuudentilaa kuvaavista sanoista kuin; ki, henki, kipinä, kiitollisuus, kirkkaus, kiire, kiihko, kiihtyneisyys, kireys, kipu ja kiinteä, jotka kaikki ovat väen erilaisia olomuotoja, käsitteitä joista voidaan oppia paljon. Esimerkiksi kipu ja kireys johtuvat tuulen väen salpautumisesta. Kiire johtuu myös kiin häiriöstä, mielen tuulen liiallisesta liikkeestä. Kun mieli on täynnä kiitä ihminen on kiitollinen ja mielen valtaa kirkkaus. Kii taipuu siis lukemattomiin erilaisiin olomuotoihin ja funktioihin, sillä loppujen lopuksi aineellisen maailman ja kaikkien siihen sisältyvien asioiden perusta on väki. Väen opissa kaikki erilaiset väet jaotellaan 20 väkeen, viiteen elementtiin ja kolmeen laatuun.

Väki

& vastakohtaisuuksien kautta ilmentyvä maailma

Väen opissa eri aineiden, esineiden ja ilmiöiden ominaisuuksista, voimasta ja vaikutuksista puhuttaessa käytetään termiä väki. Esimerkiksi luonnon elementeillä, tuulella, tulella, vedellä ja maalla on oma väkensä. Näin ollen vaikkapa tulen kuuma, kuiva ja nouseva luonne johtuu yksinomaa tulen väestä. Toisin sanoen tuli polttaa.

Elontiedossa väen oppi tutkii mm. ruokien ja yrttien ominaisuuksia ja niiden kokonaisuutta eli väkeä, sekä pyrkii valaisemaan sen miten eri aineet ja luonnon elementit vaikuttavat kehossa ja mielessä. Eri aineille ominainen väki voidaan selvittää aistien ja johdonmukaisen tutkimustyön avulla, kuten tunnustelemalla, katselemalla, maistelemalla, haistelemalla ja kuuntelemalla. Toisaalta jo lähestulkoon kaikki suomessa myytävät ruoka-aineet ja niiden väet on määritelty ayurveda- kirjoissa. Kemiallisen analyysin avulla pääsemme vielä syvämmälle aineen ja vaikkapa kasvien kemialliseen koostumukseen ja fytoravinteisiin. Farmakologia ja biokemia voivat kertoa miten väki toimii solutasolla. Kaikki aineet maailmassa koostuvat viidestä elementistä, jotka puolestaan koostuvat 20 eri ominaisuudesta, eli kymmenestä vastakohtaparista. Kaikki eri aineet sisältävät viisi elementtiä, mutta erilaisissa keskinäisissä mittasuhteissa. Perusperiaate joka kuvailee aineiden vuorovaikutussuhteita on vastakohtaisuuksien periaate.

Jum- ala koostuu kahden vastakohdan Ukon ja Akan (maskuliininen ja aineeton / feminiininen ja aineellinen) välisestä jännitteestä. Lopulta maailmankaikkeudessa vastakohtaisuudet ilmentyvät lukemattomilla eri tavoilla ja olemassaolo on Ukon ja Akan liitto, jota kaikki olemassaoleva pohjimmiltaan ilmentää loputtoman monin eri tavoin. Tie (Intiassa Dharma, Kiinassa Tao) tarkoittaa kosmista tasapainon periaatetta. Tieto tarkoittaa syvällisimmällä tasolla ymmärrystä Tiestä, sekä taitoa kulkea kultaista keskitietä. Esi-isien maailmankuva on ollut äärimmäisen hienostunut, käytännöllinen ja toimiva, koska se perustuu kosmoksessa vallitsevaan todelliseen vetovoimien ja vastakohtaisuuksien magneettiseen periaatteeseen. Sen ymmärtäminen ei edellytä akateemista tutkintoa. Todennäköisemmin tieteellinen koulutus lähinnä hidastaa tämän yksinkertaisen, mutta kaikkiallisen periaatteen oppimista.

Vastakohtaisuuksien periaatteen mukaan esimerkiksi kylmyys lievittyy lämmittämällä ja kuivuus lievittyy kastelemalla. Samankaltainen puolestaan lisää samankaltaisia ominaisuuksia, lämmittäminen lisää lämpöä. Sairaudet nähdään häiriötiloina, luonnonelementtien vihoina, eli epätasapainotiloina kehossa ja mielessä. Krooniset sairaudet saavat yleensä alkunsa suolistosta, tulen väen häiriöstä, josta elementit niiden haitallisessa muodossaan (kuona) imeytyvät verenkiertoon. Sairauksia aiheuttavan kuonan eteneminen tapahtuu kuusivaiheisen prosessin mukaisesti. Tämä prosessi voi kestää vuosikymmeniä.

Esimerkkejä:

 • Osteoporoosi on tilan väen häiriö luustossa.

 • Keskittymiskyvyn puute on tuulen väen häiriö mielessä.

 • Närästys on tulen häiriö ruoansulatuksessa.

 • Ylipaino ja II tyypin diabetes on vesi ja maaelementtien häiriö.


20 väkeä, tai aineen ominaisuutta ovat

raskas - kevyt

tylppä - terävä

kylmä - kuuma

rasvainen - kuiva

tahmea - karhea

sakea - nestemäinen

pehmeä - kova

staattinen - liikkuva

hienoinen - suurikokoinen

samea - selkeäViisi elementtiä ja niiden väet

 • tilan väki: kylmä, kuiva, kevyt, hienoinen, staattinen, karhea ja kirkas. Tila vastaa kuuloaistia ja sen ominaisuus on ääni. Tilaa symboloi Ilmarinen.

 • tuulen väki: kylmä, kuiva, kevyt, hienoinen, liikkuva, terävä, karhea ja kirkas. Tuuli vastaa tuntoaistia ja sen ominaisuus on tunto. Tuulen väkeä symboloi Pohjola ja Saturnus.

 • tulen väki: kuuma, kuiva, kevyt, hienoinen, staattinen, terävä, karhea ja kirkas. Tuli vastaa näköaistia ja sen ominaisuus on valo. Tulen väkeä symboloi Väinämöinen ja Aurinko, sekä Lemminkäinen ja Mars.

 • veden väki: kylmä, nestemäinen, raskas, hienoinen, staattinen, pehmeä, tahmea ja kirkas. Vesi vastaa makuaistia ja sen ominaisuus on maku. Veden väkeä symboloivat Kuu, Vellamo ja Venus.

 • maan väki: kylmä, kuiva, raskas, karkea, kiinteä, staattinen, tylppä, kova, karhea ja sumea. Maa vastaa hajuaistia ja sen ominaisuus on tuoksu. Maan väkeä symboloi Metsä.


Luonnossa, kuten elävässä ihmisessä elementit muuttuvat biologisiksi voimiksi, joita myös voidaan kutsua väeksi. Luonnossa ja eliöissä niiden ominaisuudet sulautuvat toisiinsa. Maa- elementin sumeus sekoittuu veden nestemäisyyteen, ja ne muodostavat mm. lymfanesteen, plasman, rasvakudoksen jne. Tila ja tuuli sulautuvat yhteen ja muodostavat biologisen tuulen, joka vastaa mm. elimistön kaasuista ja hermoimpulsseista. Tuli ja vesi muodostavat biologisen tulen ja vesi ja maa muodostavat nesteet ja limat. Näin ollen esimerkiksi biologinen tuuli ja tuli alentavat nesteitä ja limoja, ja nesteet ja limat alentavat tuulta ja tulta.

Kasveissa ja eläimissä on omat väkensä. Ruoan kokkaustapa vaikuttaa raaka-aineiden väkeen. Esimerkiksi raa’at salaatit lisäävät tuulen väkeä, tuliset ja happamat ruoat lisäävät tulen väkeä ja rasvaiset lihat, sokeri ja tärkkelykset lisäävät veden ja maan väkeä.

Erilaiset kehotyypit on myös määritelty ayurvedassa. Lisäksi eri kehotyyppeihin ja luonnonelementteihin rinnasteiset sairaudet ja hoidot on määritelty. Kaikki tämä voidaan omaksua osaksi modernia suomalaista viisausperinnettä ja Väen Terveysoppia.

Kolme laatua ja kolme maailmaa

20 ominaisuuden lisäksi on oppi kolmesta laadusta, jotka kuvailevat ensisijaisesti tietoisuuden- ja mielentilaa, mutta myös ympäristön ominaisuuksia, sekä kosmoksen rakennetta. Kannattaa ottaa huomioon, että miltei kaikki 20 ominaisuutta voidaan ymmärtää lähes kirjaimellisina, tai ainakin vertauskuvallisina - psyykkisinä, henkisinä, tunnetiloihin- tai persoonallisiin piirteisiin viittaavina ominaisuuksina: raskas/kevyt, hidas/terävä, kylmä/kuuma, rasvainen (tai liukas)/kuiva, tahmea (tai takertuva)/karhea (tai karkea, kuten karkeakäytöksinen), pehmeä/kova, staattinen/liikkuva, hienoinen/suurikokoinen, sumea/selkeä.

Selkeys

Liittyy aloittamiseen, Yliseen maailmaan, Ilmariseen ja löylyn osista henkeen. Kirkkaus, keveys ja staattisuus lisäävät omalta osaltaan selkeyttä mielessä. Selkeys liittyy terveyteen ja hyvinvointiin, meditaatioon, oivallukseen, intuitioon, sisäiseen rauhaan, ymmärrykseen, mielen selkeyteen, autuuteen, tyytyväisyyteen, viisauteen, myötätuntoon ja muihin korkeimpiin hyveisiin. Selkeyden tilassa löyly eli sisu, kipinä ja henki ovat tasapainossa. Selkeyden tilassa ihmisen mielen väki on kiitollisuuden tilassa.

Liike

Liittyy ylläpitämiseen, Keskiseen maailmaan. Liike, kylmyys, kuumuus, kuivuus, keveys ja terävyys lisäävät omalta osaltaan mielen liikettä. Liike liittyy positiivisessa mielessä Väinämöiseen, sieluun, löylyn osista kipinään, ylläpitämiseen, sekä ajatteluun, toimintaan, mielen aktiivisuuteen, tarmoon, ongelmien ratkaisuun, aloitteen tekemiseen, muutoksen aikaansaamiseen, intohimoon, kiihkeyteen, mielihyvään, aistinautintoihin ja yleisesti tehtävien suorittamiseen.

Negatiivisessa mielessä liiallinen kiire, kiihkeys ja kiihtyneisyys kuvaavat liikkeen ominaisuuksia. Liike liittyy Lemminkäiseen, egoismiin, älyn ja aistien väärinkäyttöön, kiihtyneisyyteen, hermostuneisuuteen, keskittymiskyvyn häiriintymiseen, liialliseen kilpailuviettiin, ylikriittisyyteen, liialliseen kiihkeyteen, riippuvuuksien syntymiseen ja akuutteihin sairauksiin. Liikkeen tilassa kolme aarretta ärsyyntyvät. Liiallinen liike saa mielen kiireen, kiihkon ja kiihtyneisyyden tilaan.

Hämmennys

Liittyy lopettamiseen, Aliseen maailmaan, Louheen, Pohjolaan ja elimistössä olevaan sairauksia aiheuttavaan kuonaan. Liiallinen staattisuus, raskaus, tahmeus ja sumeus lisäävät omalta osaltaan mielen hämmennystä. Positiivisessa mielessä hämmennys on puhtaasti hitautta, myös Metsään liittyvää potentiaalia, ja se liittyy nukkumiseen, yltäkylläisyyteen, mielihyvään sekä aistinautintojen täyttymykseen.

Negatiivisessa mielessä hämmennys liittyy harhaisuuteen, tietämättömyyteen, itsepetokseen ja valehteluun, itsensä kadottamiseen, ahneuteen, vallan väärinkäyttöön, manipulointiin, väkivaltaan, riippuvuuksiin, kroonisiin sairauksiin, mielenterveysongelmiin, vääristyneisiin moraalisiin arvoihin ja masennukseen, alakuloon, negatiivisuuteen, pessimismiin, uhriutumiseen, haitalliseen narsismiin. Hämmennyksen tilassa henki on himmentynyt ja kipinä ja sisu ovat epätasapainossa.

Ylinen, Keskinen ja Alinen maailma ovat siis tässä, mutta ne eivät ole konkreettisia paikkoja vaan symbolisia tapoja ilmaista merkitystä ja toimintaa. Ne periaatteet ovat olemassa myös unimaailmassa, sekä niissä maailmoissa joihin shamaanit voivat liikkua, riippuen heidän omasta tietoisuuden tilastaan. Shamaanit eivät välttämättä koe kolmea maailmaa tietoisuuden tiloina, taikka koe niin että shamaanin oman olemuksen laatu määrittäisi sen minkälaisille tasoille hän voi matkata. Elontieto suhtautuu asiaan kuten Ayurveda: ihmisen oma olemisen laatu ja sielun puhtaus määrittävät sen elääkö - tai matkustaako shamaani Ylisissä, Keskisissä vai Alisissa maailmoissa, eli tietoisuudentiloissa. Elontiedon ja Väen Opin asenne on siis proaktiivinen. Meidän oma resonaatiomme toimii yhdessä maailmankaikkeuden vetovoiman lain kanssa, ja näin me vedämme puoleemme sitä mitä meissä itsessämme on. Niin kuin ayurvedassa, myös Elontiedossa ja Väen Terveysopissa pyritään lisäämään selkeyttä, pitämään liikkeen ja hitauden määrä tasapainossa ja minimoimaan hämmennys. Meidän oma todellinen luontomme hakeutuu aina kohti Tietä ja kohti selkeyttä.

Käpälikkö symboloi vastakohtaisuuksien periaatetta, neljää elementtiä ja kultaista keskitietä. Kuvan lähde.

Käpälikkö symboloi vastakohtaisuuksien periaatetta, neljää elementtiä ja kultaista keskitietä. Kuvan lähde.

Ja se joka ymmärtää, että
aineellinen luonto yksin toimii
ja että ihmisen itse ei ole mukana toiminnassa
ymmärtää todella.
- Bhagavad Gita


Pakanalliset ja uuspakanalliset maailmankatsomukset eivät ole kirjauskontoja - dogmaattisia oppijärjestelmiä, eikä suomalaiseen perinteeseen ole olemassa oikea- ja vääräoppisuutta. Elontieto on tulkinta suomalaisesta folkloristiikasta, mytologiasta, uskonnosta, suomen kielestä, Suomen historiasta sekä intialaisesta lääketieteestä ja astrologiasta.