adaptogeenit.com

Sampoa etsimässä

Elontieto on viisausperinteitä tutkiva terveys ja hyvinvointisivusto.

Käsittelen etenkin ayurvedistä terveysfilosofiaa, mutta suomen kielellä, suomalaisille. Kaikki sanskritin kielen sanat on pyritty korvaamaan suomalaisilla synonyymeillä tai vastaavuuksilla. Elontieto on synkretistinen näkökulma, jossa pyritään tutkimaan etenkin suomalaista ja intialaista, mutta myös tiibetiläistä ja taolaista viisausperinettä, sekä modernia tieteellistä maailmankuvaa. Omassa ajattelussani hyödynnän myös Jungilaisia näkemyksiä mytologiasta ja symboleista osana individuaatioprosessia ja piilotajunnan tutkimusta.

Tutkin myös suomalaista 1700- 1900 luvun terveysoppia, kansanparannusta ja shamanismia. Oletuksenani on että kaikissa edellämainituissa suuntauksissa on joukossa ainakin jonkin verran todellista viisautta, jonka voi ahkeralla työllä siivilöidä esiin vertailevan tutkimuksen avulla. Viitekehyksena on kuitenkin ayurvedan perusteoriat, kuten viisi elementtiä ja kolme ominaislaatua, sekä ayurvedan henkispsykofyysinen terveysfilosofia. Intiassa perinne on sailynyt katkeamattomana ja elävänä tuhansia vuosia, ja olen itse saanut oppia mm. intialaisilta ayurveda lääkäreiltä, Suomen ayurveda instituutissa.

Ikävä tosiasia on se, että Suomessa oma elävä viisausperinteemme on katkennut ja jäljellä on vain Kansanrunouden arkistot sekä suomalainen mytologia ja sen tutkimus. Koen että elontieto on osa suomalaisen viisausperinteen “renesanssia”, joka nostaa päätään kaikkialla Suomessa.

- Fytonomi, ayurvedakonsultti ja suomalaisen viisausperinteen elvyttäjä, Sami Nuora

Lue lisää:

- Elontieto -

Viisi elementtiä & kolme ominaislaatua

sekä niiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet

Yin ja yang, vastakohtaisuuksien ilmentyminen

Aineiden ominaisuuksien oppi on se tieto, joka kuvailee mm. ruokien ja yrttien ominaisuudet ja paljastaa sen miten eri aineet ja luonnon elementit vaikuttavat kehossa ja mielessä. Eri aineiden ominaisuudet voidaan selvittää aistien avulla, kuten tunnustelemalla, katselemalla, maistelemalla, haistelemalla ja jopa kuuntelemalla. Kaikki aineet maailmassa koostuvat viidestä elementistä, jotka puolestaan koostuvat 20 ominaisuudesta, eli kymmenestä vastakohtaparista. Kaikki eri aineet sisältävät viisi elementtiä erilaisissa keskinäisissä mittasuhteissa. Perusperiaate joka kuvailee aineiden vuorovaikutussuhteita on vastakohtaisuuksien periaate. Vastakohtaisuuksien periaate on on yksi kaikkein perustavanlaatuisimmista metafyysisistä malleista, joka on vielä paljon laajempi käsite kuin aineiden ominaisuuksien oppi. Koko universumi koostuu kahden vastakohdan (maskuliininen ja aineeton / feminiininen ja aineellinen) välisestä jännitteestä. Lopulta maailmankaikkeudessa vastakohtaisuudet ilmentyvät lukemattomilla eri tavoilla ja olemassaolo on vain femiinisen ja maskuliinisen liitto, jota kaikki olemassaoleva pohjimmiltaan ilmentää loputtoman monin eri tavoin. Dharma, eli tie ja tieto tarkoittavat tasapainotilaa ja elämisen taitoa, maailmassa ilmenevien äärimmäisyyksien keskellä.

Oppi aineiden ominaisuuksista (Dravya Guna Sastra)

Aineellisen maailman tasolla esim. kylmyys lievittyy lämmittämällä ja kuivuus lievittyy kastelemalla. Samankaltainen puolestaan lisää samankaltaisia ominaisuuksia, lämmittäminen lisää lämpöä. Sairaudet nähdään luonnonelementtien epätasapainotiloina kehossa (kiinalainen, tiibetiläinen, kreikkalainen ja intialainen lääketiede, ja miltei samalla tapaa asian näki suomalainen terveysoppi 1700- luvulla). Krooniset sairaudet saavat yleensä alkunsa suolistosta, josta elementit niiden haitallisessa muodossaan (kuona) imeytyvät verenkiertoon. Sairauksia aiheuttavan kuinan eteneminen tapahtuu kuusivaiheisen prosessin mukaisesti. Tämä prosessi voi kestää vuosikymmeniä.

Esimerkkejä:

 • Osteoporoosi on tilaelementin liiallisuutta luustossa.

 • Keskittymiskyvyn puute on tuulielementin liiallisuutta mielessä.

 • Närästys on tulielementin epätasapainotila ruoansulatuksessa.

 • Ylipaino ja II tyypin diabetes on vesi ja maaelementtien liiallisuutta kehossa.

Oppi aineiden ominaisuuksista perustuu intialaisten tietäjien maalaisjärkeen ja kokemusperäiseen todellisuuden tarkkailuun, ja sen toimivuutta on testattu tuhansien vuosien ajan. Ayurvedisen ravitsemustiedon ja ruokavalio-opin, sekä kuuden maun opin perusta on aineiden ja elementtien ominaisuuksien opissa.

20 aineen ominaisuutta ovat

kylmä - kuuma

nestemäinen - kuiva

raskas - kevyt

kvatarkea- hienoinen

kiinteä - ilmava/kaasumainen

staattinen - liikkuva

tylppä - terävä

pehmeä - kova

tahmea - tahmaamaton

samea - kirkas

Viisi elementtiä ja niiden ominaisuudet

 • tilan ominaisuudet ovat: kylmä, kuiva, kevyt, hienoinen, staattinen, tahmaamaton ja kirkas

 • tuulen ominaisuudet ovat: kylmä, kuiva, kevyt, hienoinen, liikkuva, terävä, tahmaamaton ja kirkas

 • tulen ominaisuudet ovat: kuuma, kuiva, kevyt, hienoinen, staattinen, terävä, tahmaamaton ja kirkas

 • veden ominaisuudet ovat: kylmä, nestemäinen, raskas, hienoinen, staattinen, pehmeä, tahmaamaton ja kirkas

 • maan ominaisuudet ovat: kylmä, kuiva, raskas, karkea, kiinteä, staattinen, tylppä, kova, tahmaamaton ja samea

Luonnossa, kuten elävässä ihmisessä elementit muuttuvat biologisiksi voimiksi (mm. Doshiksi) niiden ominaisuudet sulautuvat toisiinsa. Maa- elementin sameus sekoittuu veden nestemäisyyteen, ja voi alkaa muuttua limaksi ja tahmeudeksi, mistä muodostuu helposti sairauksia aiheuttavia kuona-aineita. Tila ja tuuli sulautuvat yhteen ja muodostavat biologisen tuulen, joka vastaa mm. elimistön kaasuista ja sähköimpulsseista. Tuli ja vesi muodostavat biologisen tulen ja vesi ja maa muodostavat nesteet ja limat. Näin ollen esimerkiksi biologinen tuuli ja tuli alentavat nesteitä ja limoja, ja nesteet ja limat alentavat tuulta ja tulta.

Tulielementti vastaa elimistössä ruoansulatuksesta ja entsyymitoiminnasta ja ayurvedassa sitä kutsutaan agniksi.

Ominaisuuksien vaikutukset mieleen: kolme ominaislaatua lyhyesti

20 ominaisuuden lisäksi on oppi kolmesta ominaislaadusta, jotka kuvailevat ensisijaisesti tietoisuuden- ja mielentilaa, mutta myös ympäristön ominaisuuksia.

 • Selkeys: kirkkaus, keveys ja staattisuus lisäävät omalta osaltaan selkeyttä mielessä (sattva). Selkeys liittyy meditaatioon, oivallukseen, intuitioon, sisäiseen rauhaan, ymmärrykseen, mielen selkeyteen, autuuteen, tyytyväisyyteen, viisauteen, myötätuntoon ja muihin korkeimpiin hyveisiin.

 • Liike: liiallinen liike, kylmyys, kuumuus, kuivuus, keveys ja terävyys lisäävät omalta osaltaan mielen liikettä (rajas). Liike liittyy positiivisessa mielessä ajatteluun, toimintaan, mielen aktiivisuuteen, tarmoon, ongelmien ratkaisuun, aloitteen tekemiseen, muutoksen aikaansaamiseen, intohimoon, kiihkeyteen, mielihyvään, aistinautintoihin ja yleisesti tehtävien suorittamiseen. Negatiivisessa mielessä liike liittyy egoismiin, älyn ja aistien väärinkäyttöön, kiihtyneisyyteen, hermostuneisuuteen, keskittymiskyvyn häiriintymiseen, liialliseen kilpailuviettiin, ylikriittisyyteen, liialliseen kiihkeyteen, riippuvuuksien syntymiseen ja akuutteihin sairauksiin.

 • Taantuneisuus: liiallinen staattisuus, raskaus, tahmeus ja sameus lisäävät omalta osaltaan mielen taantuneisuutta (tamas). Positiivisessa mielessä taantuneisuus liittyy nukkumiseen, yltäkylläisyyteen ja hetkelliseen mielihyvään sekä aistinautintojen täyttymykseen. Negatiivisessa mielessä taantuneisuus liittyy harhaisuuteen, tietämättömyyteen, itsepetokseen ja valehteluun, itsensä kadottamiseen, ahneuteen, vallan väärinkäyttöön, manipulointiin, väkivaltaan, riippuvuuksiin, kroonisiin sairauksiin, mielenterveysongelmiin, vääristyneisiin moraalisiin arvoihin ja masennukseen, alakuloon, negatiivisuuteen, pessimismiin, uhriutumiseen, haitalliseen narsismiin.

Tyypillinen noitarumpu kuvaa kolmitasioisen maailman. Kuva: Sodankylä verkkolehti

Tyypillinen noitarumpu kuvaa kolmitasioisen maailman. Kuva: Sodankylä verkkolehti

Ylinen Keskinen ja Alinen

On täysin mahdollista, että eri viisausperinteissä kolmea ominaislaatua kuvataan myyttisellä kielellä mm. jumalten maailmaksi, ihmisten maailmaksi ja demonien (2) maailmaksi. Kantauralilaisessa ja suomalaisessa maailmankuvassa puhutaan mm. Ylisestä, Keskisestä ja Alisesta (3) ja Buddhalaisuudessakin puhutaan jumalten, ihmisten ja demonien maailmasta. Kyse voi kuitenkin olla tietoisuudentilasta, joka määrittää sielun olemisen laadun, yksilöllisen “värähtelyn” ja näin ollen sen miten hän maailman näkee ja kokee, minkä parissa hän elämässään toimii ja mihin hänen huomiokykynsä suuntautuu. Ominaislaadut liittyvät myös ympäristöön niin että esimerkiksi selkeyttä lisäävät puhdas luonto, nautinnollinen hiljaisuus ja klassisen musiikin kuuleminen. Liikettä lisää vilkas kaupunkiympäristö, kahvin juominen ja kiihdyttävän musiikin kuuleminen. Taantuneisuutta lisää saastunut ja sotkuinen ympäristö, negatiivinen seura ja prosessoidun ruoan syöminen sekä huumeet. Kaikki aistittavissa oleva vaikuttaa ihmisiin tämän periaatteen kautta, sillä koko maailma koostuu kolmesta ominaislaadusta (2).

Myös tuonpuoleisessa ja tämänpuoleisessa on selkeys sattva, liike rajas ja taantunteisuus tamas.


Lähteet:

 1. Vasant, D, Lad. Textbook of Ayurveda - Fundamental Principles, Volume 1, The Ayurvedic Press, 2002, First Edition

 2. Bhagavadgita, suom. Mari Jyväsjärvi Stuart, Viisas Elämä Oy

 3. Risto Pulkkinen, Suomalainen kansanusko - Samaaneista saunatonttuihin, Gaudeamus Oy, 2014, 2. Painos, s 36 - 41

 4. http://sodankylanverkkolehti.fi/wp-content/uploads/2012/08/schefferus-kemin-lapin-noitarumpu1.png

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.