adaptogeenit.com

Elontieto, eli suomalainen ajurveda on modernia kansanviisautta, muinaista terveysoppia ja elämänfilosofiaa. Käytännössä yksi Elontiedon päätavoitteista on luoda yhtenäinen teoriapohja modernille suomalaiselle perinnelääkintäjärjestelmälle.

Elontiedossa tulkitaan Kalevalaista perinnettä ajurveedisen (ayurveda, elämän tiede) maailmankuvan mukaisesti. Elontieto hyödyntää parhaansa mukaan myös modernia tiedettä, joitakin Carl Jungin näkemyksiä, sekä saa inspiraatiota muistakin maailman viisausperinteistä, luodakseen kokonaisen ja modernin Kalevalaisen maailmankuvan.

Uskon ja koen, että kaikkia alkuperäisiä kansoja yhdistävät monet yhteiset näkemykset mm. syklisyydestä, yhdestä eheästä kokonaisuudesta, joka jaetaan joskus neljään vaiheeseen tai elementtiin, kuten vuosi jaetaan kevääseen, kesään, syksyyn ja talveen, tai vuorokausi aamuun, päivään, iltaan ja yöhön.

Sama sykli voidaan nähdä sekä mikro- että makrokosmoksessa ja tämä käsitys on inspiroinut jo tuhansien vuosien ajan ihmisiä luomaan taidetta, filosofiaa, kulttuuria, lääketiedettä, perinnettä ja muita muotoja, jotka aina ottavat oman persoonallisen tai mytologisen ilmiasunsa tullessaan ilmaistuksi eri aikoina, eri kulttuureissa.

Tunnetuista viisausperinteistä juuri intialainen ajurveda on kyetty säilyttämään poikkeuksellisen hyvin ja pidän sitä pätevänä perinteiden yleisavaimena, jonka avulla voimme jäsentää eläväksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi myös oman katkenneen ikivanhan perinteemme.

Miksi tarkalleen ottaen ajurveda pitäisi kääntää suomeksi ja sekoittaa soppaan myös Kalevala?

Ensinnäkin siksi, että se tuntuu merkitykselliseltä. Kun opiskelin ajurvedaa Suomen ayurveda instituutissa opin uuden ja laajennetun terveyskäsityksen, joka on mielestäni yhtenevä myös oman alkuperäisen terveyskäsityksemme kanssa. Terveys ei liity ainoastaan kehon ja mielen sisäpuolella olevaan harmoniaan. Terveys tarkoittaa eheää ja kokonaista. Käytännössä terveyden käsitteeseen sisältyy siis harmoninen suhteemme yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen kulttuuriimme, joka liittää meidät välittömään elinympäristöömme, omaan luontoomme, käyttämäämme kieleen, lapsuusmuistoihimme, sukuumme, geneettiseen perimäämme, omaan kansaamme ja henkiseen perinteeseemme.

Elontiedossa katsotaan, että suurin osa kansansairauksistamme ja mielenterveysongelmistamme johtuu siitä että olemme unohtaneet ketä todella olemme, minkä takia elämme epäluonnollisella ja kestämättömällä tavalla. Tämä näkyy mm. elämäntavoissame ja siinä miten kohtelemme luontoa. Kalevalaisessa perinteessä on puhuttu eräänlaisesta sielun osan kadotuksesta, haltiansa kadottamisesta eli haltiattomuudesta. Näin asia nähdään myös ajurvedassa, vaikka ilmaisutapa onkin toinen. Pohjois Amerikan intiaanit puhuivat vastaavasti sielunkadotuksesta. Kansalla on aina myös oma haltia ja suomalaisten kansallishaltia on Väinämöinen.

Suomalaiset sanat resonoivat meissä yleensä enemmän kuin intialaiset. Meillä on omat runonlaulajat ja intialaisilla on omansa. Intiassa on rishi, Suomessa tietäjä. Intiassa on vata pitta ja kapha, suomessa tuuli tuli ja vesi. Intiassa on ojas tejas ja prana, Elontiedossa sisu, kipinä ja hehku. Intiassa on guna, suomessa on väki...

Omassa perinteessämme luonto on tarkoittanut eräänlaista ihmisen syvällistä olemusta. Elontiedossa luonto tarkoittaa täsmällisesti sanoen ihmisen henkis-psykofyysistä ja geneettistä perustaa, jonka ajurveedinen vastaavuus on prakriti, joka myös kääntyy hyvin sanaksi luonto. Perimmäinen tarkoituksemme onkin löytää oma luontomme, tai vielä syvemmin oma sielumme, tulla eheäksi, minimoida erillisyyden tunteemme ja korvata se kuulumisen ja yhteyden kokemuksella.

Tervetuloa tutkimusmatkalle Elontiedon pariin, etsimään juuri sinun omaa täyttä potentiaaliasi!

- Fytonomi, ajurvedakonsultti ja suomalaisen perinteen elvyttäjä, Sami Nuora

Lue lisää ajurvedasta:

- ajurveda -

Mitä adaptogeenit ovat?

Adaptogeenit ovat rohdoksia joiden tärkeimmät vaikutukset liittyvät stressireaktion säätelyyn

Tulsi.jpg

Adaptogeenit pähkinänkuoressa

Adaptogeenillä tarkoitetaan sisua lisääviä, kipinää vahvistavia ja hehkua tasapainottavia rohdoksia, eli stressiä lievittäviä homeostaattisia (tasapainottavia) rohdoksia. Ne tukevat elimistön biokemiallista tasapainoa sekä tunnetasapainoa vaikuttamalla moniin välittäjäaineisiin, sekä solujen ja elinsysteemien antstressimekanismeihin. Stressin moninaiset, sekä yksilö- ja tilannekohtaisesti vaihtelevat oireet liittyvät pitkälti erilaisten välittäjäaineiden säätelyhäiriöihin, hapetustressiin, elimistössä vallitsevaan matala-asteiseen tulehdukseen, erilaisten endo- ja eksotoksiinien (mm. aineenvaihduntajätteet ja ulkopuolelta tulevat toksiinit) kertymiseen, sekä ravinnonpuutostiloihin. Nämä kaikki ovat biologisen tulen epätasapainotiloja. Adaptogeenit suojaavat kattavasti sekä akuutilta- että pitkäaikaiselta stressiltä ja niiden haittavaikutuksilta, sekä palauttavat elinvoimaa ja edistävät unen laatua. Adaptogeeneja ei tule mieltää kahvin ja kaakaon kaltaisiksi stimulanteiksi tai piristeiksi. Ajan saatossa adaptogeeneja on kutsuttu monilla eri nimillä ja kuvailtu monin eri tavoin, esimerkiksi ikääntymistä hidastaviksi ja tonifioiviksi yrteiksi, restoratiiveiksi (vahvistaja) ja rasayanoiksi. 

Adaptogeenit toimivat antioksidantteina, normalisoivat immuunipuolustusta ja elimistössä vallitsevaa tulehdustareaktiota, vaikuttavat solujen energiantuotantoon ja myrkkyjen poistoon, sekä lievittävät masennusta- (antidepressiivisiä) ja ahdistusta (anksiolyyttisiä). (4, 7, 8, 9, 10, 11). Toisinsanoen adaptogeenit tasapainottavat biologista tulta ja kipinää. Kansankielellä adaptogeeneja voi verrata stressirokotteiksi tai elimistön sisäistä tasapainoa aistiviksi ja sääteleviksi termostaateiksi.

Stimulantit (oikealla) aiheuttavat piikin suorituskyvyssä, jonka jälkeen suorituskyky romahtaa normaalitason alapuolelle.

Stimulantit (oikealla) aiheuttavat piikin suorituskyvyssä, jonka jälkeen suorituskyky romahtaa normaalitason alapuolelle.


 • Perinteisen kiinalaisen lääketieteen harjoittajat sanovat, että superior- luokan rohdokset ravitsevat vähintää yhtä kolmesta aarteesta, jotka ovat Jing, Qi & Shen

 • Ayurvedan mukaan tietyillä rasayanoilla on virkistäviä-, sekä mentaalista että fyysistä terveyttä parantavia, ja ikääntymisrauppeutumista hidastavia ominaisuuksia. Ne ravitsevat ojasta, tejasta ja pranaa.

 • Venäläiset tutkijat sanovat, että adaptogeenit lisäävät kehon vastustuskykyä erilaisia stressitekijöitä vastaan ja normalisoivat elimstön toimintoja.

 • Länsimaiset tiedemiehet puolestaan yrittävät selvittää miten adaptogeenit säätelevät hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais- (HPA) akselia ja sympatoadrenaalista järjestelmää. Farmakognosia tutkii adaptogeenien biokemiaa.

 • Elontiedossa puolestaan voidaan sanoa, että adaptogeenit vahvistavat löylyä, eli kolmea aarretta

Klassiset adaptogeenit

Gnseng Goji
 • American ginseng juuri (Panax quinquefolius)

 • Ashwaganda juuri (Withania somnifera)

 • Asian ginseng juuri (Panax ginseng)

 • Eleuthero juuri ja lehdet (Eleutherococcus senticosus eli siperian ginseng)

 • Aralia tai Manchurian spikenard juuri (Aralia manch urica, Aralia elata tai piikkiaralia eli pirunkeppi)

 • Rhodiola juuri (Rhodiola rosea eli ruusujuuri)

 • Schisandra siemenet ja marjat (Schisandra chinensis eli sitruunaköynnös)

 • Ajuga (Ajuga turkestanica)

 • Mumie (shilajit tai asphaltum)

 • Pantocrine tai deer velvet (Cornu Cervi Parvum)

 • Rhaponticum (Rhaponticum carthamoides eli maraljuuri) (2)


Adaptogeenien historia

Vaikka osa adaptogeeneistä on ollut perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja ayurvedan arvostetuimpia rohdoksia - niiden moderni historia alkoi kuitenkin vasta 1940-luvun lopussa. The former Union of Soviet Socialist Republics (USSR) määräsi Neuvostoliiton Tiede Akatemian (Soviet Academy of Science) kehittämään tuotteen, joka nostaa heidän eliittinsä (urheilijat, sotilasjohto, poliittiset johtajat ja shakin pelaajat) suorituskykyvyn tiukkojen terveysrajoitusten mukaisesti. (1)

Tiedemies, lääkäri ja farmakologi Nikolai V. Lazarev määritteli vuonna 1947 (6) kyseisen termin. Hän suuntasi ensin etsintänsä moniin synteettisiin aineisiin. Ne paljastuivat kuitenkin toistuvasti stimulanteiksi, ja aiheuttivat aina lopulta koehenkilöiden suorituskyvyn romahtamisen. Lopulta Lazarev ja hänen kolleegansa Israel I. Brekhman 1960- luvulla loivat yli 1200 biologin, tutkijan ja lääkärin tiimin Brekhamin ohjattuaan heidän huomionsa ja tutkimuksensa yrttilääkintäperinteeseen ja rohdoskasveihin. (1)

He suorittivat tutkimuksia Venäjän tiedeakatemiassa Adaptaation Fysiologian ja Farmakologian instituutissa, Vladivostokissa. Brekhmanin löydökset ja tutkimus tasoitti tietä yli 3000 kliiniselle-  ja kokeelliselle tutkimukselle adaptogeeneista. Venäläiset tiedemiehet olivat kiinnostuneet noin 4000:sta jääkauden yli selvinneestä kasvista, joihin tutkimukset kohdistuivat. Lopulta suurin osa tutkimuksista kohdistui Siperian ginsengiin, Ruusujuureen, Maraljuureen ja Schisandraan ja kaiken kaikkiaan he määrittelivät näistä tuhansista kasveista kaksitoista adaptogeeneiksi. Myöhemmin tutkimuksia on toteutettu mm. Venäjällä, Saksassa, Armeniassa, Tsekkoslovakiassa, Skandinaviassa, Kiinassa ja Intiassa. (1)

Adaptogeenitutkimusten kohteina ovat olleet mm. ayurvedan ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen rasayana-luokan sekä superior- luokan rohdoskasveja, siperian ja skandinavian kansanperinteen rohdoskasveja ja Amazonin shamanismin sekä Tiibetiläisen lääketieteen monet voimakasvit.

Toimintamekanismit

Adaptogeenisilla rohdoksilla on erityinen keskushermoston ja HPA akselin (hypotalamus, aivolisäke, lisämunuaiset) toimintaa tasapainottava vaikutus. Taolaisen yrttilääkintäperinteen mukaan adaptogeenit ravitsevat Jingiä, Qi:tä ja/tai Sheniä ja Ayurvedan mukaan ne ravitsevat ojasta, tejasta ja pranaa. Ne harmonisivat Yinin ja Yangin keskinäistä suhdetta, jonka länsimainen vastaavuus on sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapaino. (1) Kun adaptogeenien ominaisuuksia verrataan stimulantteihin, kuten alkoholiin, kahviin tai kaakaohon saadaan lisävalaistusta asiaan. Stimulantit ovat ainoastaan aktivoivia ja siten adaptogeenien ja stimulanttien välille muodostuu seuraavanlaisia eroja (2):

(1)

(1)

Adaptogeenit nostavat allostaattista kapasiteettia

Adaptogeeneillä pyritään nostamaan sisua, eliön stressinsietokykyä, eli luontaista kapasiteettia adaptoitua stressiin (allostaattinen kapasiteetti). Allostaattiselle kapasiteetille löytyy kiinalainen samankaltaisuus Jing (eri kuin Yin) ja intialainen samankaltaisuus  Ojas. Adaptogeenit tasapainottavat myös Shenä (kiinalainen lääketiede) ja prana vayua (ayurveda), joiden länsimainen samankaltaisuus löytyy sydämen ja hypotalamuksen toiminnasta. Elontiedossa asia ilmaistaan niin että adaptogeenit tekevät hyvää löylylle; sisu, kipinä ja hehku.

Adaptogeenit vaikuttavat stressinsietokykyyn nostamalla saatavilla olevien aktivoivien ja deaktivoivien välittäjäaineiden määrää, vaikuttamatta kuitenkaan niiden keskinäiseen suhteeseen (2). Siksi vaikutus on tasapainottava (homeostaattinen), eikä stimuloiva tai sedatiivinen. 

Akuutti stressi ja sympaattinen hermosto

Aivot tulkitsevat sen mikä on stressaavaa, mistä seuraa biokemiallinen dominoefekti tai ketjureaktio (14). Adaptogeenit katkaisevat dominoefektin ja vaikuttavat ketjureaktioon suotuisasti. Stressin akuutissa vaiheessa eri välittäjäaineet - tehtävistään riippuen - kytkeytyvät joko aktivoidakseen (switch on) tai deaktivoidakseen (switch off). Stressaavassa tilanteessa molempia tarvitaan ja ne kytkeytyvät vuorotellen. Aktivoimisen aikana hormonit pyrkivät mobilisoimaan eliön resursseja niin, että ne vastaisivat stressin aiheuttamiin vaatimuksiin, ja deaktivoimisen aikana pyritään ehkäisemään ylistimuloituminen. Henkilön stressinsietokyvyn voi monelta osin katsoa olevan kiinni siitä kuinka hyvin heidän aktivoivat ja deaktivoivat välittäjäaineensa vuorottelevat. (2)

Ayurvedassa puhutaan Vata doshan tasapainosta, sillä Vata on kaikkien elintoimintojen (doshien) johtaja, joka aloittaa kaikki toiminnot. Tarkemmin sanoen Vatan aladosha prana vayu reagoi, koska se vastaa tietoisuudesta, havainnoista, aistimuksista, kontrolloi mieltä, ja yleisesti ottaen prana kordinoi tuntemuksia, ajatuksia ja tunteita. Stressaava elämäntapa ärsyttää prana Vataa, joka etenkin kroonistuessaan häiritsee myös Pittaa ja Kaphaa, ruuppuen henkilön kehotyypistä (prakriti) ja epätasapainotilasta (vikriti). (13) Tästä syystä myös pranayama harjoituksia suositellaan Ayurvedassa kaikille, kehotyypin mukaisesti.

Kuvat:
1) Jyrki Korkeila, Psykosomatiikka, Stressi, tunteiden säätely ja immuniteetti, Duodecim 2008;124:683–92
2,3) Vasant, D, Lad. Textbook of Ayurveda - Fundamental Principles, ss. 48,49, Volume 1, The Ayurvedic Press, 2002, First Edition

Krooninen stressi ja "taistele tai pakene" tila

Kun allostaattinen kapasiteetti, eli Jing ja Ojas ovat ylikuormitettuja, stressireaktio siirtyy seuraavaan vaiheeseen ja alkaa kroonistua. Tässä vaiheessa stimuloivat välittäjäaineet ovat aktiivisia, ja antistressimekanismit eivät toimi normaalilla tavalla. Krooninen stressivaihe liittyy HPA (hypotalamus - aivolisäke- lisämunuaiset) akselin toimintaan. Ayurvedan mukaisesti ihminen on tällöin Rajas tilassa, mikä viittaa kiihtyneisyyteen ja yliaktiivisuuteen. Tämän kaltainen stressi vaikuttaa ennen kaikkea Vata ja Pitta doshiin. Biokemiallisella tasolla hapetustressi (Vata) ja krooninen matala-asteinen tulehdus (Pitta) heikentävät allostaattista kapasiteettia (sisu). Insuliiniherkkyys laskee (Kapha nousee aluksi Rakta Dhatussa), kasvuhormonin ja kilpirauhashormonien tasot alenevat ja tapahtuu haitallisia muutoksia immuunivasteessa.

Burn Out ja lisämunuaisten uupumus

Kun allostaattinen kuorma (stressin kesto ja haittavaikutukset) kasvaa lopulta liian suureksi, seuraa uupumus ja oireyhtymä, jota kutsutaan ayurvedassa nimellä lisämunuaisten uupumus (Ojo-Kshaya (Depleted Ojas), tai Elontiedossa sisun vähyys. Tässä vaiheessa lisämunuaisten kuorikerroksen toiminta on merkittävästi heikentynyt, stressihormonivarasto on huventunut ja siitä seuraa toimintakyvyn merkittävä romahdus. Lisämunuaisten uupumukseen liittyy usein myös kilpirauhasen vajaatoiminta. Elontiedon mukaisesti kuvaten stressi etenee usein kiihtyneisyyden tilasta taantumuksen vaiheeseen, jolloin akuutti stressi siirtyy biologisesta tuulesta tuleen ja veteen. Munuaisten toiminnan muutokset voivat saada aikaan veden ja natriumin pidättämisen. Näin ollen stressi voi muuttua Sannipatika- tilaksi jossa kaikki elementit ovat osallisena. Länsimaisen käsityksen mukaan useimpien rappeumasairauksien taustalla on stressi.

Adaptogeenien arvellaan lisäävän aktivoivien ja deaktivoivien välittäjäaineiden kapasiteettia pitämällä niiden suhteellisen määrän tasapainossa

Adaptogeenien arvellaan lisäävän aktivoivien ja deaktivoivien välittäjäaineiden kapasiteettia pitämällä niiden suhteellisen määrän tasapainossa

Yksityiskohtainen kuvaus adaptogeenien vaikutustavasta

Taso 1, Fysiologinen taso: Adaptogeenit tukevat homeostaasia ja tasapainottavat hermoston ja umpirauhasten toimintaa hypotalamus-aivolisäkeadrenokortikaaliseen akselin (HPA) kautta. Vaikutuskohteita ovat stressiin liittyvät välittäjäaineet kuten kortisoli, neuropeptidi Y, typpioksidi (NO), G-proteiinikytkentäiset reseptorit ja stressiproteiinit (Hsp70).
Taso 2, Solutaso: Adaptogeenit säätävät solun sisäistä stressiin liittyvää metabolista transkriptiota (geenien ilmentymistä). Vaikutustapoja ovat mm. Nrf2 transkriptiotekijä, G-proteiinin signaloima cAMP- välitteinen metaboliapolku, G-proteiinin signaloima fosfatidylinositoli- ja fosfolipaasi C polku, stressin aktivoima proteiinikinaasi JNK (MAPK-9) ja stressiproteiinit (Hsp70), heat shock tekijä HSF-1, neuropteptidi Y ja FOXO transkriptiotekijä. (8)

Adaptogeenit saavat siis aikaan positiivisia epigeneettisiä muutoksia, millä on suotuisia vaikutuksia entsyymitoimintaan ja aineenvaihduntaan, etenkin stressin säätelyyn liittyvään aineenvaihduntaan.

Kemiallinen samankaltaisuus elimistön omien välittäjäaineiden kanssa

Adaptogeenit kuten Ruusujuuri Rhodiola rosea, Sitruunaköynnös Schisandra chinensis ja Eleuthero Eleutheroccus senticosus sisältävät huomattavan määrän fenolisia yhdisteitä, kuten fenyylipropaania ja fenyylietaanin johdannaisia. Nämä yhdisteet ovat rakenteellisesti läheisiä katekoliamiinien kanssa ja jotkut tutkijat arvioivat, että adaptogeenivaikutukset perustuvat näiden aineiden aktiivisuuteen sympatoadrenaalisessa (SAS) järjestelmässä sekä keskushermostossa (CNS). (3,7)

Adaptogeenit kuten Panax ginseng, Bryonia alba ja Eleutheroccus senticosus puolestaan sisältävät korkeat pitoisuudet tetrasyklisiä triterpeenejä, jotka ovat rakenteellisesti läheisiä kortikosteroidien kanssa ja joihin niiden stressiltä suojaavat vaikutukset voisivat perustua. (3,7)

Adaptogeeni- termin määritelmä

Termi on sovinainen ja vaikeasti määriteltävä (6) eikä se ole yleisesti tiede-yhteisöissä hyväksytty. Klassisten adaptogeenien lisäksi voidaan määritellä potentiaaliset adaptogeenit.

Klassinen Adaptogeeni

 1. Adaptogeenien täytyy lisätä organismin kykyä sopeutua ympäristötekijöihin ja auttaa välttämään niiden aiheuttamia vaurioilta.

 2. Adaptogeenikasvien täytyy tehostaa organismin henkistä, psyykkistä ja fyysistä suorituskykyä, erityisesti rasitustilassa (parantavat stressinsietokykyä.) Adaptogeenikasvien täytyy parantaa myös elimistön puolustuskykyä, ts. aktivoida immuunijärjestelmää.

 3. Adaptogeenit eivät saa olla vahingollisia elimistölle.
  (4)

Potentiaalinen adaptogeeni

 1. Täyttää suuren osan - mutta ei kaikkia - klassisten adaptogeenien kriteereistä.

 2. Täyttää kaikki klassisten adaptogeenien kriteerit, mutta siitä ei ole vielä saatu riittävää tieteellistä näyttöä.
  (1)


Adaptogeenien aikalinja

 • 3000 EAA (arvio) : Auyrveda syntyy Intiassa ja Perinteinen Kiinalainen Lääketiede syntyy Kiinassa.

 • 200 EAA (arvio.): Charaka Samhita, klassinen ayurvedan perusteos mainitsee amlan, guduchin, tulsin ja shilajitin.

 • 77 CE: Kreikkailainen fyysikko Dioscorides kuvailee kirjassa De Materia Medica kuusisataa lääkinnällistä kasvia mukaanlukien lakritsajuuren ja ruusujuuren.

 • 220: The Shennong Herbal listaa 252 lääkinnällistä rohdosta, joita käytetään Kiinassa. Tunnettuja rohdoksia olivat muun muassa Asian Ginseng, astragalus ja reishi.

 • 1755: Ruusujuuri esitellään ensimmäisessä Ruotsalaisessa farmakopeassa. Menneisyydessä viikingit olivat käyttäneet ruusujuurta parantaakseen fyysistä terveyttään ja suorituskykyään.

 • 1947: Dr. Nikolai Lazarev määrittelee termin adaptogeeni.

 • 1958: Venäläiset tutkijat luokittelevat Eleutheroccuksen (Siperian ginsengin) adaptogeeniksi.

 • 1960: Israel Brekhman julkaisee artikkelinsa eleutherosta, jonka jälkeen Venäläiset tutkijat julkaisevat yli that tutkimusta adaptogeeneista ja niiden käytöstä.

 • 1961: Ginseng suvun kasveja käsittelevä konferenssi järjestetään Leningradissa, jonka lopputuloksena koostetaan aiheesta 86-sivuinen pöytäkirja.

 • 1962: Eleuthero, maraljuuri, ja ruusujuuri, jotka kaikki ovat adaptogeeneja, sisällytetään Venäläiseen farmakopeaan.

 • 1969: Ensimmäinen artikkeli, joka julkaistaan lännessä käsittelee 15-vuoden tutkimusta adaptogeeneista ja se lisätään Annual Review of Pharmacologyyn (Farmakologian vuosikatsaus).

 • 1978: Ginseng, eleuthero ja lakritsajuuri sisällytetään Saksan julkaisemiin Commission E monografioihin hyväksytyiksi kasvilääkkeiksi.

 • 1984: Venäläiset tiedemiehet ovat julkaisseet yli 1500 fytokemiallista, farmakologista ja kliinistä tutkimusta adaptogeenisista rohdoksista, jotka keskittyvät eleutheroon, maraljuureen ja ruusujuureen. Myöhemmät tutkimukset on toteutettu Venäjällä, Saksassa, Armeniassa, Tsekkoslovakiassa, Skandinaviassa, Kiinassa ja Intiassa- joista suurinta osaa ei ole käännetty englanniksi.

 • 1998: Termi adaptogeeni hyväksytään funktionaaliseksi väitteeksi tietyille valmisteille U.S. Food and Drug Administrationin toimesta.

 • 2002: U.S. National Library of Medicine mainitsee termin adaptogeeni viitatessaan kasvivalmisteisiin jotka vahvistavat immuunipuolustusta ja joilla on väsymystä ehkäisevä vaikutus.

 • 2002-2010: Adaptogeeneja tutkitaan edelleen aktiivisesti ja näyttö niiden vaikutuksista lisääntyy (12).

 • 2018: Suomessa julkaistaan Biohakkerin Stressi- kirja, joka käsittelee kattavasti stressireaktiota ja adaptogeeneja :)

(1)


Lähteitä: 

 1. Winston, D. Maimes, S. Adaptogens - Herbs for strenght, stamina and stress relief

 2. Yance, D. Adaptogens in Medical Herbalism

 3. A. Panossian, H. Wagner. Stimulating effect of adaptogens: An overview with Particular Reference to their Efficacy following Single Dose Administration

 4. Hiltunen, R. ja Holm, Y. Lääkkeitä luonnosta, Gaudeamus HUP, Tampere, s 24

 5. Robert Provino, Completing final year of Bachelor of Herbal Medicine, Nature Care College, Sydney. The role of adaptogens in stress management

 6. European Medicines Agency - Evaluation of Medicines for Human Use Reflection paper on the adaptogenic concept

 7. Pawar Vinod S & Hugar Shivakumar: A current status of adaptogens- natural remedy to stress

 8. Alexzander Aseab, Punit Kaurb, Alexander Panossiana, Karl Georg Wikmana: Evaluation of molecular chaperons Hsp72 and neuropeptide Y as characteristic markers of adaptogenic activity of plant extracts

 9. A. Panossian, H. Wagner: Stimulating effect of adaptogens: An overview with Particular Reference to their Efficacy following Single Dose Administration

 10. Effects of Adaptogens on the Central Nervous System and the Molecular Mechanisms Associated with Their Stress—Protective Activity

 11. Plant adaptogens III.* Earlier and more recent aspects and concepts on their mode of action

 12. Adaptogens: A Review of their History, Biological Activity, and Clinical Benefits

 13. Charaka Samhita Sutrasthana Made Easy - Dr JV Hebbar.pdf s. 418

 14. Jyrki Korkeila, Stressi, tunteiden säätely ja immuniteetti , Psykosomatiikka, Duodecim 2008;124:683–92

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.