iMessage ਡਿਲੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਕਦਮ

 iMessage ਡਿਲੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਕਦਮ

Michael Perez

iMessage ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਸਕਾਂ।

ਜਦੋਂ ਐਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੂਪ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗਿਆ ਕਿ iMessage ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ iMessage ਡਿਲੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ SMS ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇ।

ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

iMessage ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, Wi-Fi, ਜਾਂ ਸੈਲੂਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ SMS ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਡੇਟਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਲਿਊਲਰ ਡਾਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਪੇਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ।

ਹੋਰ Wi-Fi ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲੂਲਰ ਡਾਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟ।

iMessage ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰੋ

iMessage ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ਼ SMS ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਟ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ iMessage ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ iMessage ਐਪ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ:

 1. ਸੈਟਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਓ।
 2. ਸੁਨੇਹੇ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
 3. ਟੌਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰੋ। iMessage ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
 4. ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
 5. ਸੈਟਿੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ।

ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ iPhone ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ iMessage ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ Send as SMS ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਨਿਯਮਤ SMS ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ iMessage ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਔਫਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਲਿਊਲਰ ਡਾਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ iMessage ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ iMessage ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, iMessage ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਨੇਹਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਓ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

iMessage ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

iMessage ਨਾਲ ਬੱਗ ਦੁਰਲੱਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਪ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ iMessage ਐਪ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਪ ਅੱਪਡੇਟ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ iMessage ਐਪ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ:

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਐਪਲਕੇਅਰ ਬਨਾਮ ਵੇਰੀਜੋਨ ਬੀਮਾ: ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ!
 1. ਐਪ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੋ।
 2. iMessage ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੋਜ ਪੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 3. ਅੱਪਡੇਟ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ ਹੈ।
 4. ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਅੱਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, iMessage ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰੋ

ਫ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਸਾਫਟ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੀਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਨ ਲਈਇਹ:

 1. ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
 2. ਜਦੋਂ ਸਲਾਈਡਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 3. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਕਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
 4. ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, iMessage ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ Apple ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ iMessage ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਮੱਸਿਆ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਦਮ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਐਪਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ।

ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ iOS ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ iMessage ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ iMessage ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ WhatsApp ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾiOS.

ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

 • iMessage ਸਾਈਨ ਆਉਟ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਆਸਾਨ ਗਾਈਡ
 • ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ iMessage ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ: ਆਸਾਨ ਹੱਲ
 • ਕੀ ਬਲੌਕ ਹੋਣ 'ਤੇ iMessage ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? [ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ]
 • ਆਈਫੋਨ ਆਟੋਫਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ: ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਾਈਡ
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?: ਤੇਜ਼ ਗਾਈਡ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੀਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ iPhone 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੌਇਸਮੇਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ iMessage 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ iMessage 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: DIRECTV 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹਾਲਮਾਰਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ

ਤੁਸੀਂ' ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਨੇਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Michael Perez

ਮਾਈਕਲ ਪੇਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਵਰਚੁਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ, ਅਤੇ IoT ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਉਭਰਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ 'ਤੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕਿੰਗ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।