Televizor Vizio se nechce připojit k Wi-Fi: Jak to rychle opravit

 Televizor Vizio se nechce připojit k Wi-Fi: Jak to rychle opravit

Michael Perez

Na šestou sérii seriálu Rick And Morty jsem čekal několik posledních měsíců a konečně je na Netflixu!

Byla jsem nadšená a plánovala jsem, že si o víkendu pustím všechny díly.

Byl jsem připraven s občerstvením a těšil se, že se podívám na pořad, když se najednou můj televizor Vizio odpojil od internetu.

Zkontroloval jsem připojení k internetu, ale na iPhonu to fungovalo naprosto v pořádku.

Po projití několika fór a stránek podpory společnosti Vizio jsem zjistil, proč můj televizor nezůstává připojen k routeru.

Viz_také: Jak získat Peacock na televizoru Samsung: Jednoduchý průvodce

Televizor Vizio se může přestat připojovat k síti Wi-Fi kvůli poruše komunikace mezi směrovačem a televizorem Vizio. Chcete-li problém vyřešit, musíte rychle zkontrolovat adaptér Wi-Fi televizoru nebo nastavení zabezpečení směrovače.

Nepřipojení televizoru Vizio k síti Wi-Fi

Televizor Vizio se může z různých důvodů odpojit od sítě Wi-Fi.

Někdy se může odpojit, pokud televizor nebyl delší dobu používán, ale v některých případech se může odpojit i během sledování obsahu.

Zde je několik věcí, které je třeba mít na paměti při řešení problémů se sítí a televizorem.

Vaše připojení k internetu je nefunkční

Hlavním problémem, který může způsobit neschopnost zařízení navázat připojení k zadané síti, je skutečnost, že neexistuje síť Wi-Fi, ke které by se chytrý televizor Vizio mohl připojit.

Jinak řečeno, nefunguje vám připojení k internetu.

Jak již bylo zmíněno, můžete si to ověřit provedením testu rychlosti internetu na některém z vašich dalších zařízení.

Pro jistotu jej vyzkoušejte na zařízení připojeném k bezdrátové síti, nikoli na kabelové (to bude důležité pro další častou příčinu).

Viz_také: Netflix říká, že mám špatné heslo, ale není: OPRAVENO

Adaptér Wi-Fi pro televizor přestal fungovat

Pokud internet funguje na jiných zařízeních, ale ne na televizoru Vizio, problém je pravděpodobně v adaptéru Wi-Fi, který je součástí televizoru.

V takovém případě lze televizor stále připojit ke kabelové síti pomocí ethernetového připojení mezi televizorem a směrovačem; možná však bude nutné vyměnit adaptér.

Nastavení zabezpečení směrovače

Je možné, že nemožnost připojení televizoru Vizio k síti Wi-Fi není způsobena problémem samotného televizoru, ale spíše připojeného směrovače.

Ujistěte se, že nastavení zabezpečení směrovače je nakonfigurováno na použití šifrovacího protokolu WPA-PSK (TKIP).

Neuspokojivá míra komunikace mezi směrovačem a televizorem

V neposlední řadě je možné, že je problém s připojením mezi směrovačem a televizorem, což je hlavní příčinou neschopnosti televizoru připojit se k Wi-Fi.

DHCP je zkratka pro Data Host Control Mechanism, což je protokol, který umožňuje těmto dvěma zařízením připojit se a vyměňovat si datové pakety (Dynamic Host Configuration Protocol).

Když přejdete na Home> Network> Manual Setup> DHCP> Toggle DHCP "on", budete moci zkontrolovat, zda je aktivován.

Ujistěte se, že je televizor připojen k bezdrátové síti (Wi-Fi)

Přestože je technologie úžasná, není bez chyb.

Proto i u nejmodernějších zařízení stále hrozí riziko vzniku softwarových chyb nebo závad.

Pokud tedy došlo k problému s televizorem, mohlo dojít k vlastní změně některých nastavení, včetně nastavení Wi-Fi.

 • Zkontrolujte, zda je televizor stále připojen k bezdrátové síti.
 • Vyberte nabídku na dálkovém ovladači Vizio.
 • Po dokončení přejděte k možnosti Síť.
 • Ověřte, zda je televizor připojen k síti. V takovém případě vyberte síť, ke které jste připojeni doma, a přihlaste se.

Vypnutí televizoru Vizio

Technická zařízení mohou mít ve svých operačních systémech zádrhele a chyby.

A přestože způsobují vašemu zařízení jen velmi mírné problémy, mohou se tyto drobné problémy časem proměnit v mnohem závažnější.

Dobrou zprávou je, že televizor dokáže snadno opravit chyby a poruchy.

Jak vidíte, jediné, co se od vás vyžaduje, je restartovat zařízení. Cyklování napájení je úplné vypnutí a opětovné zapnutí zařízení.

To můžete provést tak, že na okamžik odpojíte svůj přístroj od elektrické zásuvky, ke které je připojen.

 • Odpojte jej od zdroje napájení.
 • Podržte tlačítko " Power " na televizoru po celou minutu.
 • Počkejte 1 minutu.
 • Znovu připojte televizor do elektrické zásuvky na stěně.
 • Zapněte ji.
 • Prozkoumejte situaci a zjistěte, zda byl problém nyní vyřešen.

Restartování směrovače

Televizor není jediným elektronickým zařízením, které může mít poruchu nebo jiný problém.

Směrovače mohou být také zatíženy úkoly, které musí plnit, zejména pokud je k jejich síti připojeno mnoho zařízení.

Dalším krokem, který musíte udělat, je restartovat používaný Wi-Fi router, aby byl opět kompatibilní s rychlým a aktualizovaným systémem.

Je důležité si uvědomit, že většina routerů nemá tlačítko určené speciálně pro restartování nebo resetování zařízení.

 • Chcete-li restartovat napájení směrovače, musíte v prvním kroku odpojit jeho napájecí kabel. Můžete to provést ze zásuvky nebo ze zařízení připojeného ke směrovači.
 • Pokud je váš router vybaven záložní baterií, vyjměte ji. Poté ji po deseti sekundách do zařízení vraťte.
 • Počkejte 1 minutu.
 • Znovu připojte směrovač k napájení, které běžně používá. A poté počkejte, až se všechny kontrolky zobrazené na směrovači rozsvítí zeleně.

Pokud některá z diod LED zčervená nebo zežloutne, měli byste se obrátit na poskytovatele internetových služeb.

Zjistěte, jak rychlé je vaše připojení k internetu

K podpoře televizoru Vizio nestačí pouze funkční připojení k internetu.

Pokud je vaše domácí síť příliš pomalá, televizor vám neumožní se k ní připojit.

Aplikace nainstalované v mobilním zařízení mají každá své vlastní minimální požadavky na šířku pásma, kterou mají k dispozici prostřednictvím internetu.

Pokud rychlost vaší sítě Wi-Fi nedosahuje jejich kritérií, programy se nenačtou správně, ani když jste připojeni k funkční síti.

Zde jsou uvedeny doporučené rychlosti sítě pro některé oblíbené streamovací služby.

Streamovací služba Doporučená rychlost sítě
Hulu 8 Mb/s
Netflix 5 Mb/s
Disney Plus 5,05 Mb/s
Televize Youtube 7 Mb/s
Amazon Prime 5 Mb/s

Chcete-li plynule streamovat obsah z aplikací, jako je Disney Plus, potřebujete připojení k internetu o rychlosti alespoň 5 Mb/s.

Abyste je však mohli využívat všechny, musí být rychlost vašeho připojení Wi-Fi alespoň 8 Mb/s.

To je cílové číslo, na které byste se měli zaměřit.

 • Určení rychlosti připojení Wi-Fi
 • Připravte si počítač nebo telefon.
 • Připojte jej k síti Wi-Fi, kterou váš televizor využívá.
 • Spusťte na svém zařízení prohlížeč, jakýkoli prohlížeč.
 • Přejděte na webové stránky speedtest.net.
 • Chcete-li pokračovat, klikněte na tlačítko GO uprostřed stránky.

Pokud je rychlost vaší sítě Wi-Fi alespoň 8 Mb/s, měli byste být připraveni.

Pokud je však vaše rychlost nižší, musíte postupovat podle následujícího bodu.

Zkontrolujte, zda je v televizoru Vizio zapnuto nastavení DHCP

U televizorů Vizio existuje možnost známá jako protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Síti Wi-Fi signalizuje, že televizor je samostatné zařízení. Každé zařízení, které se připojí k síti Wi-Fi, získá jedinečnou IP adresu.

Můžete si je představit jako identifikační karty pro různá elektronická zařízení.

A jak jistě víte, každý člověk musí mít svou jedinečnou identifikaci.

Stejně tak i miniaplikace potřebují svou vlastní speciální IP adresu.

Jednoduše proto, že pokud dvě nebo více zařízení používají stejný, nebudou moci využívat připojení k internetu.

Vzhledem k tomu je nejjednodušším způsobem, jak zajistit, aby měl televizor Vizio svou jedinečnou IP adresu, postupovat podle uvedeného postupu.

 • Povolte nastavení DHCP na televizoru Vizio následujícím postupem:
 • Zapněte televizi.
 • V nabídce na dálkovém ovladači zvolte "Home".
 • Ujistěte se, že jste zvolili možnost network> Manual Setup.
 • Přepněte část DHCP do polohy ON.
 • Pokud již byla aktivována, vypněte ji a znovu zapněte.

Ujistěte se, že je na bráně nastaven protokol WPA-PSK (TKIP)

Šifrování si lze představit jako "zámky" používané v síti Wi-Fi a stejně tak je použití některých zámků jednodušší než jiných.

Použití některých šifrování na televizorech Vizio je také jednodušší než použití jiných.

Vzhledem k tomu je důležité poznamenat, že pro použití s televizory Vizio se doporučuje šifrování WPA-PSK (TKIP).

Pokud máte stále potíže s připojením svého zařízení k televizoru, doporučujeme upravit konfiguraci brány ve směrovači tak, aby používala toto šifrování.

To můžete provést tak, že se obrátíte na svého poskytovatele internetových služeb (ISP).

Pokud změníte šifrování na směrovači, hrozí potenciální nebezpečí pro bezpečnost vaší sítě.

Proto by bylo nejlepší, kdybyste se u svého poskytovatele internetových služeb informovali o výhodách a nevýhodách používání šifrování WPI-PSIK (TKIP).

Využijte ethernetový směrovač

Příčinou problému může být funkce Wi-Fi v televizoru.

Místo toho jej připojte k síti pomocí ethernetového kabelu. Problém s připojením k internetu na televizoru může být díky tomu vyřešen.

Tím se také zvýší stabilita sítě ve vašem zařízení.

Pro ilustraci, ethernetové kabely zajišťují pevné připojení mezi televizorem a směrovačem, abyste mohli přistupovat k internetu.

Díky tomu není náchylný na bezdrátové rušení od jiných zařízení ve vaší domácnosti, jako jsou např.:

 • Mikrovlnné trouby.
 • Mobilní zařízení.
 • Reproduktory jsou vybaveny technologií Bluetooth.

Signály z těchto zařízení mohou rušit signály z vaší sítě Wi-Fi.

Pokud však počítač připojíte k internetu pomocí ethernetového připojení, tento problém nikdy nenastane.

Kromě této výhody poskytuje kabelové připojení televizoru nižší úroveň zpoždění.

 • Odpojte televizor od bezdrátové sítě.
 • Připojte ethernetový kabel ke směrovači tak, že jeden konec vedení zasunete do jednoho z jeho dostupných portů.
 • Druhý konec kabelu vložte do portu Ethernet na zadní straně televizoru. Než se pokusíte zapojit přípojky, ujistěte se, že uslyšíte cvaknutí.

Obnovení továrního nastavení televizoru

Pokud se vám stále nedaří připojit televizor k síti Wi-Fi, zkuste provést obnovení továrního nastavení televizoru.

Postup nyní vymaže všechna data z vašeho zařízení, mimo jiné následující:

 • Vlastní nastavení.
 • Nastavené aplikace.
 • Uložené předvolby a účty.

Ve stejném duchu však odstraní i všechny houževnaté chyby nebo zádrhele, které jsou zdrojem tohoto problému s Wi-Fi.

Pečlivě si poznamenejte své aplikace, přihlašovací údaje a přizpůsobená nastavení.

Obnovení továrního nastavení televizoru Vizio lze provést následujícím způsobem:

 • Zapněte televizi.
 • Výběr provedete stisknutím tlačítka Menu na dálkovém ovladači.
 • V zobrazeném seznamu vyberte možnost Systém.
 • Vyberte možnost Obnovit a Správce.
 • Vyberte možnosti a zvolte možnost "Vymazat paměť" (výchozí nastavení z výroby).

U některých modelů může být tato možnost označena jako Obnovení továrního nastavení televizoru. Během obnovy továrního nastavení se vyhněte interakci s televizorem.

Když se televizor konečně spustí, měli byste znovu vyzkoušet připojení Wi-Fi k televizoru. Problém byl pravděpodobně vyřešen.

Závěrečné myšlenky

Televizory Vizio jsou cenově dostupné televizory, které poskytují dobrou kvalitu obrazu s živými barvami pro maximální zážitek ze sledování.

Ujistěte se, že vaše internetové připojení je stabilní a rychlé.

Připojení můžete otestovat v Nastavení.

Pokud má televizor Vizio slabý signál ze směrovače Wi-Fi, můžete si pořídit extender, který signál zesílí.

Můžete si také předplatit větší šířku pásma, abyste si vylepšili zážitek ze sledování.

Ujistěte se, že máte nejnovější software Vizio a že je televizor v dobře větrané místnosti, protože teplo může televizor Vizio poškodit.

Pokud vám zde uvedená řešení nepomohla, můžete se obrátit na podporu společnosti Vizio. Problém může být způsoben poškozením hardwaru.

Možná se vám bude líbit i čtení

 • Televizor Vizio se nechce zapnout: Jak opravit za několik sekund
 • Jak namontovat televizor Vizio: Snadný návod
 • Jak používat televizor Vizio jako počítačový monitor: snadný návod
 • Nejlepší univerzální dálkové ovladače pro chytré televizory Vizio
 • Jak připojit Soundbar Vizio k televizoru: Vše, co potřebujete vědět

Často kladené otázky

Jak resetovat televizor Vizio?

Televizor Vizio můžete resetovat tak, že přejdete do části Nastavení> Systém> Reset &; Správce.

Po výběru možnosti Obnovit tovární nastavení televizoru a zadání přístupového kódu se obnoví výchozí nastavení televizoru.

Jak připojit televizor Vizio k síti Wi-Fi bez dálkového ovladače?

K připojení televizoru Vizio k síti Wi-Fi bez dálkového ovladače můžete použít klávesnici USB.

Mohu telefon používat jako dálkový ovladač k televizoru Vizio?

Společnost Vizio nabízí v horní části obrazovky možnost používat k ovládání aplikace jakékoli jiné zařízení Vizio.

Jsou všechny televizory Vizio chytré?

Nové televizory VIZIO jsou vybaveny funkcí SmartCast, která z nich dělá chytré televizory.

Jak stahovat aplikace do televizoru Vizio?

Potřebujete aplikaci založenou na Chromecastu a poté klepnutím na logo Cast můžete stahovat aplikace do chytrých televizorů Vizio. Nebo si pořiďte aplikaci Apple AirPlay pro streamování obsahu.

Michael Perez

Michael Perez je technologický nadšenec s talentem na všechno, co se týká chytré domácnosti. S diplomem z informatiky píše o technologiích více než deset let a zajímá se zejména o automatizaci chytré domácnosti, virtuální asistenty a internet věcí. Michael věří, že technologie by nám měly usnadnit život, a tráví čas zkoumáním a testováním nejnovějších produktů a technologií pro chytrou domácnost, aby svým čtenářům pomohl zůstat v obraze o neustále se vyvíjejícím prostředí domácí automatizace. Když nepíše o technologiích, můžete Michaela najít na turistice, vaření nebo kutilství se svým nejnovějším projektem chytré domácnosti.