Nefunkční vizuální hlasová schránka T-Mobile: Jak opravit během několika minut

 Nefunkční vizuální hlasová schránka T-Mobile: Jak opravit během několika minut

Michael Perez

Minulý týden jsem měl pohovor ve firmě, do které jsem vždycky chtěl nastoupit.

Viz_také: Netěsnost žraločí armatury: Jak opravit během několika minut

Poté, co jsem dorazila do kanceláře, mi personalistka oznámila, že mi poslala hlasovou zprávu ohledně změny termínu pohovoru.

Byla jsem si jistá, že jsem si zkontrolovala hlasovou schránku a už přes týden jsem žádnou neobdržela.

Poté, co mi řekla o zanechání hlasové schránky, jsem to znovu zkontroloval, ale žádnou takovou zprávu jsem neobdržel.

Později jsem zjistil, že mi nefunguje aplikace T-Mobile Visual Voicemail a kvůli drobnému problému s aplikací jsem zmeškal velmi důležitou zprávu.

Nefunkčnost aplikace T-Mobile Visual Voicemail může být způsobena výpadky služeb, používáním starší verze aplikace nebo poškozenými soubory aplikace. Tyto problémy můžete vyřešit restartováním telefonu, přeinstalováním aplikace nebo vymazáním mezipaměti. Můžete také zkusit povolit používání dat aplikace na pozadí.

Nemusíte se zabývat složitými technickými detaily.

Při řešení potíží postupujte podle pokynů v této příručce.

Proč nefunguje vizuální hlasová schránka T-Mobile?

Aplikace T-Mobile Visual Voicemail umožňuje poslouchat a číst hlasovou poštu ve smartphonu.

Nabízí možnost přehrávání, pozastavení a mazání zpráv.

Aplikace může přestat fungovat kvůli drobným problémům.

Než se však vrhnete na dostupné opravy problémů, ujistěte se:

 1. Nastavili jste hlasovou schránku.
 2. Telefon je připojen k síti a zobrazuje alespoň dvě čárky signálu.
 3. Váš telefon má dostatek paměti. Aby vizuální hlasová pošta fungovala, potřebuje mít v zařízení alespoň 15 % volné paměti.

Potřebujete ještě pomoc? Níže jsou vysvětleny některé běžné problémy a jejich velmi snadná řešení.

Výpadek služby

Služba T-Mobile může být po určitou dobu mimo provoz, což může vést k neúspěšné synchronizaci.

To znamená, že aplikace Visual Voicemail se nemůže synchronizovat se službou T-Mobile.

Proto nepřijímáte zprávy.

Měli byste se obrátit na zákaznickou podporu společnosti T-Mobile a problém vysvětlit.

Oddělení péče o zákazníky by mělo být schopno ověřit, zda je služba nefunkční, a poskytnout rychlé řešení vašeho problému.

Zastaralá aplikace

Každá aplikace v telefonu vyžaduje pravidelné aktualizace.

Tím je zajištěno, že aplikace neobsahuje softwarové chyby.

T-Mobile také pravidelně odhaluje tyto softwarové chyby a aktualizuje aplikace.

Je možné, že v telefonu nemáte povoleny automatické aktualizace aplikací.

Vaše aplikace T-Mobile Visual Voicemail tedy musí být spuštěna na zastaralé verzi aplikace.

Chcete-li aktualizovat Visual Voicemail v telefonu se systémem Android, postupujte podle následujících kroků:

 • Přejděte do aplikace Obchod Google Play.
 • Klikněte na ikonu profilu.
 • Klepněte na možnost Správa aplikací a zařízení.
 • Pokud se v aplikaci T-Mobile Visual Voicemail zobrazí zpráva "Aktualizace je k dispozici".
 • Klepněte na možnost Aktualizovat.

Aktualizace vizuální hlasové schránky v telefonu se systémem iOS:

 • Přejděte do aplikace App Store v iPhonu.
 • Klepněte na ikonu svého profilu.
 • V části čekajících aktualizací a poznámek k vydání klepněte na možnost Aktualizovat.

Poškozené soubory aplikací

Pokud byly soubory aplikace poškozeny, může dojít k tomu, že aplikace nebude fungovat správně nebo přestane fungovat úplně.

Soubory aplikací mohou být poškozeny z různých důvodů, jako jsou viry, malware, návštěva nezabezpečených a nedůvěryhodných webových stránek, ruční zásah nebo náhodné odstranění některých souborů aplikací operačním systémem telefonu.

Zkuste restartovat nebo aktualizovat aplikaci Visual Voicemail.

Pokud aplikace stále padá nebo se neotevře a nereaguje, přečtěte si průvodce, kde najdete další dostupné opravy.

Konflikty oprávnění aplikací

Ostatní aplikace v telefonu mohou narušovat fungování aplikace T-Mobile Visual Voicemail.

K tomu může běžně docházet ze dvou důvodů.

Za prvé kvůli dočasným souborům uloženým ve vyrovnávací paměti.

V případě nedostatku mezipaměti můžete mezipaměť aplikace vymazat nebo aplikaci znovu nainstalovat.

Druhým důvodem jsou podobná oprávnění udělená více aplikacím v telefonu.

V případě konfliktů oprávnění aplikací je však obtížné určit příčinu a vyřešit problémy.

Pokud máte podezření na takovou událost, musíte se obrátit na zákaznickou podporu.

Aplikace byla nesprávně nastavena

Dalším důvodem, proč vaše aplikace nefunguje správně, může být nesprávné nastavení aplikace.

To znamená, že konfigurace je chybná a je třeba aplikaci resetovat.

Pokyny k nastavení si můžete ověřit níže.

Pokud jste neprovedli stejné kroky, obnovte konfiguraci aplikace.

 • Pomocí aplikace vizuální hlasové schránky se můžete připojit k hlasové schránce.
 • Je třeba zadat heslo. Jako heslo se standardně používají poslední čtyři číslice vašeho telefonního čísla.
 • Použijte výchozí heslo a vytvořte nové heslo pro svou aplikaci. Může to být libovolný 4 až 7místný kód.
 • Po zobrazení výzvy nahrajte uvítací zprávu.
 • Aplikace by nyní měla být připravena k nahrávání hlasových zpráv.

Restartování telefonu

Problém s hlasovou schránkou vyřešíte tak, že provedete cyklus napájení telefonu.

Je možné, že se některé soubory v telefonu nenačetly správně.

Restartováním systému jej rychle obnovíte.

K tomu je třeba podržet tlačítko napájení na telefonu a klepnout na možnost restartovat.

Rychlý restart telefonu může pomoci odstranit drobné softwarové chyby a vyřešit základní problém.

Nyní můžete aplikaci otevřít a zkontrolovat, zda je váš problém vyřešen, nebo ne.

Pokud ne, můžete vyzkoušet několik dalších možností.

Restartování aplikace

Pokud restartování telefonu problém nevyřeší, je možné, že se chyby vyskytují v samotné aplikaci.

Chcete-li to vyřešit, musíte být trochu specifičtí a restartovat aplikaci T-Mobile Visual Voicemail (TVV).

K restartování aplikace stačí postupovat podle jednoduchých pokynů níže:

 • Přejetím prstem po displeji telefonu nahoru otevřete seznam aktuálně spuštěných aplikací.
 • V seznamu vyberte miniaturu aplikace T-Mobile Visual Voicemail.
 • Odstranění miniatury aplikace ze seznamu přejetím nahoru.
 • Jakmile miniatura zmizí, můžete aplikaci znovu otevřít.

Nakonec můžete aplikaci otevřít a zkontrolovat, zda restartování vyřešilo problém, se kterým jste se potýkali.

Vymazání mezipaměti aplikace

Aplikace v telefonu obvykle dočasně shromažďují a ukládají data pro optimalizaci svého výkonu.

Nakonec se může nahromadit velké množství těchto souborů mezipaměti, což může vést k pomalému a chybnému výkonu aplikace.

Proto je vhodné tato dočasná data pravidelně mazat.

Chcete-li vymazat mezipaměť, postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

 • Otevřete nabídku a přejděte do Nastavení.
 • Klikněte na možnost Aplikace.
 • Klepněte na možnost Zobrazit všechny aplikace
 • Mezi ostatními aplikacemi v seznamu vyberte a klikněte na aplikaci T-Mobile Visual Voicemail.
 • Přejděte do části Úložiště a klepněte na možnost Vymazat mezipaměť.

Soubory mezipaměti byly odstraněny.

Nyní můžete zkontrolovat, zda vám tato oprava pomohla, nebo ne.

Přeinstalování aplikace

Vymazání opravy mezipaměti nebude fungovat, pokud dojde k poškození konfiguračních souborů aplikace.

Chcete-li tento problém vyřešit, je třeba odstranit všechny soubory aplikace a nainstalovat novou aplikaci.

K tomu je třeba odinstalovat stávající aplikaci a znovu nainstalovat aplikaci T-Mobile Visual Voicemail z obchodu App Store.

Můžete aplikaci znovu spustit a zkontrolovat, zda vám tato oprava pomohla, nebo ne.

Povolení používání dat na pozadí pro aplikaci

Pokud jste aplikaci T-Mobile Visual Voicemail zakázali používat data na pozadí, nebude fungovat správně.

Je to proto, že aplikace potřebuje k odesílání a přijímání zpráv na pozadí přístup k internetu.

Proto je třeba povolit přístup k datům na pozadí.

V této části jsem uvedl kroky pro uživatele systému Android i iOS.

Pro uživatele systému Android:

 • Otevřete nabídku a přejděte na Nastavení.
 • Pak klepněte na Síť & Internet možnost.
 • Klikněte na Mobilní síť možnost.
 • Přejít na Používání dat aplikace.
 • Vyberte Vizuální hlasová schránka T-Mobile ze seznamu aplikací.
 • Přepínání NA před možností Data na pozadí.

Pro uživatele iOS :

 • Otevřete si Nastavení Aplikace.
 • Přejít na Obecné informace.
 • Klepněte na Obnovení aplikace na pozadí.
 • Přepínání NA tlačítko před Aplikace T-Mobile Visual Voicemail.

Nyní můžete aplikaci restartovat a zkontrolovat, zda povolení používání dat na pozadí váš problém vyřešilo, nebo ne.

Povolení neomezeného používání baterie pro aplikaci

Pokud máte nastavena nějaká omezení baterie, je možné, že aplikace v telefonu nebudou pracovat na optimální výkon.

Pokud tedy chcete, aby aplikace T-Mobile Visual Voicemail fungovala na maximum, měli byste tato omezení odstranit.

Postupujte podle tohoto jednoduchého postupu a zjistěte, jak to lze provést:

 • Otevřete nabídku a přejděte do nastavení.
 • Klepněte na možnost Baterie.
 • Klikněte na položku Spořič baterie a zakažte ji, pokud je povolena.
 • Poté přejděte do nabídky Aplikace> Všechny aplikace a klikněte na T-Mobile Visual Voicemail.
 • Přejděte do sekce Baterie a vyberte možnost Optimalizováno nebo Neomezeno.

Nyní můžete aplikaci restartovat a zkontrolovat, zda povolení možnosti neomezeného používání baterie váš problém vyřešilo, nebo ne.

Nastavení vizuální hlasové schránky T-Mobile

Chcete-li v telefonu T-Mobile nastavit vizuální hlasovou poštu, postupujte podle následujících kroků:

 • V aplikaci telefonního číselníku podržte klávesu s číslem 1 nebo prostě vytočte číslo 123.
 • Pokud budete vyzváni k zadání hesla, zadejte poslední čtyři číslice svého telefonního čísla.
 • Pokud ne, nastavte nové heslo podle pokynů na obrazovce.
 • Po nastavení hesla budete vyzváni k nahrání pozdravu. Hlasová schránka je připravena k nahrávání hlasových zpráv.

Nastavení hlasové schránky prostřednictvím aplikace T-Mobile Visual Voicemail je jednoduché.

Stačí postupovat podle následujících jednoduchých kroků:

 • Pomocí aplikace vizuální hlasové schránky se můžete připojit k hlasové schránce.
 • Musíte zadat heslo. Poslední čtyři číslice vašeho telefonního čísla jsou obvykle výchozím heslem.
 • Použijte výchozí heslo a vytvořte nové heslo pro svou aplikaci. Může to být 4 až 7místný kód.
 • Po zobrazení výzvy nahrajte uvítací zprávu.
 • Aplikace by nyní měla být připravena k nahrávání hlasových zpráv.

Jak obnovit heslo hlasové schránky T-Mobile

Heslo hlasové schránky T-Mobile můžete obnovit na výchozí heslo.

Toto heslo používá T-Mobile jako heslo před prvním nastavením vlastního hesla.

Heslo obnovíte podle následujících kroků:

 • V aplikaci telefonního číselníku musíte zadat #793# nebo #PWD#.
 • Stiskněte zelené tlačítko vytáčení.
 • Stisknutím tlačítka OK odešlete žádost.
 • Počkejte na potvrzovací zprávu od společnosti T-Mobile.
 • Vaše heslo by již mělo být obnoveno. Do hlasové schránky se dostanete pomocí posledních čtyř číslic telefonního čísla T-Mobile.

Jak odstranit data hlasové schránky z aplikace

Pokud dojde k poškození dat souboru aplikace, povede to k jejímu chybnému fungování.

Chcete-li tento problém vyřešit, musíte odstranit všechna existující data souborů v aplikaci a znovu je stáhnout.

Postupujte podle tohoto jednoduchého postupu:

 • Přejděte do Nastavení> Aplikace> Všechny aplikace a klikněte na T-Mobile Visual Voicemail.
 • Přejděte do části Úložiště a vyberte možnost Vymazat data.
 • Před trvalým odstraněním dat se zobrazí vyskakovací okno.
 • Klikněte na tlačítko OK.
 • Spusťte aplikaci a dokončete stahování v aplikaci.

Kontaktovat podporu

Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení všech výše popsaných oprav, můžete se obrátit na technickou podporu společnosti T-Mobile.

Mohou vám pomoci identifikovat a vyřešit problém.

Závěrečné myšlenky

Vizuální hlasová schránka T-Mobile je skvělá aplikace pro prohlížení hlasové pošty, která se snadno používá.

Viz_také: Nefunkční termostat Honeywell: Jak řešit problémy

Aplikace však může přestat správně fungovat nebo přestat fungovat vůbec kvůli softwarovým chybám.

Pokud se jedná o malou závadu, je tento návod dostačující.

V případě závažného problému, jako je neoprávněný zásah do telefonu, je třeba kontaktovat zákaznickou podporu nebo se obrátit na zákaznický servis.

V případě, že vám technik na telefonu nebude schopen pomoci, budete muset navštívit nejbližší středisko péče o zákazníky.

Možná se vám bude líbit i čtení

 • Proč je můj internet T-Mobile tak pomalý? Jak to opravit během několika minut
 • Zprávy od T-Mobile nejdou odeslat: co mám dělat?
 • Chyba T-Mobile ER081: Jak ji opravit během několika minut
 • Používá T-Mobile věže AT&T?: Tady je návod, jak to funguje

Často kladené otázky

Jak získám svou vizuální hlasovou schránku T-Mobile?

Zkuste znovu nainstalovat aplikaci T-Mobile Visual Voicemail nebo restartujte telefon, abyste ji opravili.

Jak aktivuji službu Visual Voicemail?

Uživatelé smartphonů se systémem Android přejdou na ikonu telefonu> ikonu nabídky> Nastavení. Klepněte na položku Hlasová schránka.

Pokud není k dispozici, otevřete Nastavení hovorů a potom klepněte na Hlasová schránka. Klepnutím na Vizuální hlasová schránka povolíte.

Uživatelé iPhonu klepnou na kartu Hlasová schránka a dotknou se možnosti Konfigurovat nyní. Zvolte heslo a vyberte nový pozdrav pro vizuální hlasovou schránku.

Je Visual Voicemail u T-Mobile zdarma?

Ano, základní hlasová schránka je k dispozici zdarma. Při prvním spuštění je však nabízena bezplatná zkušební verze pro přepis zpráv do textové podoby.

Po uplynutí zkušební doby však stojí 4 dolary měsíčně.

Michael Perez

Michael Perez je technologický nadšenec s talentem na všechno, co se týká chytré domácnosti. S diplomem z informatiky píše o technologiích více než deset let a zajímá se zejména o automatizaci chytré domácnosti, virtuální asistenty a internet věcí. Michael věří, že technologie by nám měly usnadnit život, a tráví čas zkoumáním a testováním nejnovějších produktů a technologií pro chytrou domácnost, aby svým čtenářům pomohl zůstat v obraze o neustále se vyvíjejícím prostředí domácí automatizace. Když nepíše o technologiích, můžete Michaela najít na turistice, vaření nebo kutilství se svým nejnovějším projektem chytré domácnosti.