Nefunkční T-Mobile: Jak opravit za několik sekund

 Nefunkční T-Mobile: Jak opravit za několik sekund

Michael Perez

Při výběru telefonního tarifu jsem příliš nepřemýšlel o tom, jakou službu mám používat. U svého prvního smartphonu jsem si pořídil T-Mobile a zůstal jsem u něj několik let.

Nedávno mi však na cestách přestaly náhle fungovat datové služby.

Místo toho, abych hned zavolal na zákaznickou péči a požádal o pomoc, rozhodl jsem se zkontrolovat, zda není problém v nastavení zařízení. Měl jsem představu o tom, co se mohlo pokazit, přesto jsem se rozhodl trochu zapátrat, než se vrhnu do hraní si s nastavením.

Pokud služba T-Mobile nefunguje, může mít vaše připojení problémy s LTE kvůli omezení dat, nízkému pokrytí nebo problémům s kompatibilitou 4G. Chcete-li problém vyřešit, zkuste znovu vložit kartu SIM, aktivovat/deaktivovat režim letadlo, nastavit APN nebo změnit nastavení sítě.

Důvody, proč T-Mobile nefunguje

Důvodů, proč LTE od společnosti T-Mobile nefunguje správně, je několik, a proto je určení přesného problému téměř nemožné.

Mezi nejčastější problémy, se kterými se lidé potýkají, však patří:

Omezení údajů

V závislosti na zakoupeném mobilním tarifu máte přidělen určitý limit využití dat.

Schopnost vašeho zařízení přistupovat k mobilním datům závisí na zakoupeném balíčku.

Pokud tedy vyčerpáte všechna data, nebudete mít přístup k LTE, dokud nebude tarif příští měsíc obnoven.

Schopnost pásma 4G

Každé zařízení má jinou kapacitu pásma. Pokud se tedy nacházíte v oblasti, kde jsou frekvenční pásma LTE nedostupná nebo již obsazená, může dojít k přerušení připojení.

Mezi další časté problémy patří:

 • Nízké datové pokrytí v oblasti.
 • Nedostatečné signály.
 • Nesprávné nastavení sítě nebo APN.
 • Výpadek služby.

Zkontrolujte, zda jste v oblasti pokrytí

Pokud se setkáte s jakýmkoli problémem se službou T-Mobile, měli byste nejprve zkontrolovat a sledovat pokrytí mobilní sítí v oblasti, kde se nacházíte.

Pokud například v blízkosti není žádná mobilní věž nebo pokud se nacházíte v odlehlé oblasti s množstvím stromů a lesů či v horách, je možné, že nebudete mít správné pokrytí.

Překážky, jako jsou stromy a hory, ovlivňují pokrytí mobilní sítí v dané oblasti. Chcete-li zkontrolovat, zda máte pokrytí sítě, přejděte do nastavení a vyberte možnost Mobilní data. Zde se zobrazí informace o pokrytí sítě v oblasti, kde se nacházíte.

Kromě toho si můžete prohlédnout mapu pokrytí T-Mobile.

Přestože se síť v posledních letech značně rozšířila, existuje několik mezer, kde nemusíte mít dostatečné pokrytí. Tyto mezery jsou vyznačeny na mapě pokrytí T-Mobile.

Zkontrolujte zprávu o výpadku společnosti T-Mobile

Pokud se nacházíte v oblasti, kde T-Mobile poskytuje pokrytí, ale stále máte problémy, je možné, že v dané oblasti došlo k výpadku.

K výpadkům dochází zřídka, ale nejsou neobvyklé. Chcete-li zjistit, zda k výpadku došlo, můžete se podívat na Downdetector nebo podobné webové stránky. Sledují hlášení o výpadcích v celé zemi.

Webové stránky vám poskytnou informace o tom, zda je kdekoli v zemi hlášen výpadek sítě.

Pokud se navíc domníváte, že se nacházíte v oblasti, kde dochází k výpadku, můžete to také nahlásit na webových stránkách.

Zapnutí režimu Letadlo a jeho vypnutí

Pokud v oblasti nedochází k výpadku a máte dostatečné pokrytí, ale přesto se potýkáte s problémy se sítí, může problém vyřešit zapnutí režimu letadlo na několik minut a jeho následné vypnutí. Možná zjistíte, že místo 4G je vaše zařízení zaseknuté na 3G nebo E.

Problém vyřešíte tak, že zapnete režim letadla. To můžete provést buď v rychlé nabídce, nebo v nastavení telefonu.

Režim letadlo deaktivuje schopnost mobilního telefonu připojit se k síti. Když tedy režim letadlo vypnete, obnoví se nastavení sítě.

Vyjmutí a opětovné vložení karty SIM

Pokud problém přetrvává, zkuste vyjmout a znovu vložit kartu SIM.

Chcete-li kartu SIM správně vyjmout, postupujte podle následujících pokynů:

 • Vypněte telefon.
 • Vyjměte kartu SIM.
 • Řádně ji otřete.
 • Počkejte několik minut.
 • Znovu vložte kartu SIM.
 • Zapněte telefon.

Pravděpodobně obdržíte několik zpráv od operátora sítě s výzvou k instalaci některých souborů týkajících se datového připojení. Nainstalujte soubory a zapněte data.

Restartování telefonu

Pokud z nějakého důvodu nechcete vyjmout kartu SIM, může to také vyřešit pouhý restart telefonu.

Nevybírejte však možnost restartování. Místo toho telefon na několik minut vypněte a poté jej ručně zapněte.

Dokud se telefon řádně nerestartuje, nepoužívejte jej a neměňte jeho nastavení.

Kontrola aktualizace nastavení operátora

Pokud se po opětovném vložení karty SIM a restartování telefonu neobjeví výzva k instalaci žádných souborů, zkontrolujte aktualizaci od operátora ručně.

Chcete-li zkontrolovat a nainstalovat aktualizace, postupujte podle následujících kroků:

 • Přejděte do Nastavení.
 • Vyberte možnost Obecné.
 • Klepněte na možnost O aplikaci.
 • Přejděte na Aktualizace nastavení dopravce.
 • Pokud je k dispozici aktualizace, uvidíte ji pod nadpisem. Klepnutím na ni soubory nainstalujete.

Změna nastavení APN

Pokud vám nefunguje ani jeden z výše uvedených způsobů, možná budete muset změnit nastavení APN v telefonu.

Chcete-li změnit nastavení pro iOS, postupujte podle následujících kroků:

 • Přejděte do Nastavení.
 • Vyberte možnost Mobilní síť.
 • Přejděte na položku Mobilní data a klepněte na položku Mobilní datová síť.
 • Zde můžete nastavení obnovit ručním zadáním následujících nastavení APN.

Název: fast.t-mobile.com

MMSC: mms.msg.t-mobile.com/mms/wapenc

MNC: 260

MCC: 310

Typ APN: Výchozí, Supl, Hipro, Fota, MMS

Protokol APN: IPv6

Roaming: IPv4

Chcete-li změnit nastavení pro systém Android, postupujte podle následujících kroků:

Viz_také: Mohu zaplatit účet za službu Verizon v obchodě Walmart?
 • Přejděte do nastavení.
 • Vyberte možnost Připojení.
 • Přejděte na položku Mobilní sítě a poté na Název přístupového bodu.
 • Zde můžete nastavení obnovit ručním zadáním následujících nastavení APN.

Název: fast.t-mobile.com

MMSC: mms.msg.t-mobile.com/mms/wapenc

MNC: 260

MCC: 310

Viz_také: 4 nejlepší alternativy Harmony Hub, které vám usnadní život

Typ APN: Výchozí, Supl, Hipro, Fota, MMS

Protokol APN: IPv6

Roaming: IPv4

Obnovení nastavení sítě

Nastavení sítě můžete obnovit pouze v telefonech se systémem Android.

Chcete-li obnovit nastavení, postupujte podle následujících kroků:

 • Přejděte do nastavení.
 • Vyberte možnost Obecná správa.
 • Zvolte možnost resetovat.
 • Upozorňujeme, že nezapomeňte vybrat možnost Obnovit všechna nastavení. Tím z telefonu odstraníte všechna data.

Základní řešení problémů s voláním v síti T-Mobile

Pokud se zobrazí chyba "žádný signál" nebo "žádná služba", může vám pomoci základní řešení problémů. Chcete-li odstranit potíže se zařízením T-Mobile, postupujte podle následujících kroků:

 • Restartujte zařízení.
 • Zkontrolujte, zda se zobrazují signální pruhy.
 • V nastavení změňte předvolby volání na Pouze mobilní. Tím zabráníte problémům s voláním přes Wi-Fi.
 • Vypněte Wi-Fi.
 • Změňte položku Režim sítě ze Síťová nastavení na Automatický.
 • Zapněte VoLTE.
 • Odinstalujte aplikace, jako jsou všechny blokační aplikace, spouštěč a aplikace na domovské obrazovce.
 • Aktualizujte software zařízení na nejnovější verzi.

Nelze volat ani přijímat hovory

Pokud nemůžete přijímat nebo uskutečňovat hovory nebo se neustále ozývá obsazovací tón, zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

 • Volané číslo nezačíná předvolbou 1-700, 1-900 nebo 976.
 • Vytáčené číslo není v seznamu blokovaných čísel ani v seznamu nevyžádané pošty.
 • Do číselníku zadáváte 11místné číslo.
 • ID volajícího zakážete vytočením *67 před 11místným telefonním číslem.

Přerušené hovory

U společnosti T-Mobile je normální, že hovory po čtyřech hodinách vypadávají. Pokud však vypadávají kratší hovory, zkuste následující metody:

 • Zkontrolujte, zda máte dostatečné krytí.
 • Ujistěte se, že se obrazovka během hovoru neprobudí.
 • Sejměte pouzdro z telefonu.
 • Aktualizujte software na nejnovější verzi.

Závěrečné myšlenky

Pokud vám žádný ze způsobů uvedených v tomto článku nefunguje, je nejlepší zavolat na oddělení péče o zákazníky.

Možná je problém s vaší kartou SIM. Stejně jako karty SD se mohou poškodit i karty SIM. V takovém případě bude nutné vydat novou kartu SIM od operátora.

Pokud je vaše SIM karta v pořádku, ale stále ji můžete zprovoznit, můžete zavolat na oddělení péče o zákazníky.

Požádají vás o sériové číslo telefonu nebo číslo IMEI. Na základě toho určí vaši polohu a sdělí vám podrobnosti o aktuální situaci, ve které se nacházíte.

Pokud jsou navíc v telefonu aktivní jiná bezdrátová připojení, mohou rušit mobilní připojení.

Ujistěte se, že máte vypnuté Wi-Fi a Bluetooth, a zkontrolujte, zda se nejedná o problém s telefonem nebo připojením.

Čtení vás může také bavit:

 • Chyba T-Mobile ER081: Jak opravit během několika minut
 • Zprávy od T-Mobile nejdou odeslat: Co mám dělat?
 • T-Mobile Edge: Vše, co potřebujete vědět
 • Může majitel primárního účtu zobrazit textové zprávy u T-Mobile?
 • REG 99 Nelze se připojit v síti T-Mobile: Jak opravit

Často kladené otázky

Jak obnovím signál T-Mobile?

Nastavení sítě můžete obnovit v hlavním nastavení telefonu se systémem Android i iOS.

Jak mohu aktualizovat věže T-Mobile?

Věže T-Mobile můžete aktualizovat vytočením čísla ##873283# na číselníku.

Jak mohu zesílit signál T-Mobile?

Ujistěte se, že jsou vypnuty funkce Wi-Fi a Bluetooth. Kromě toho z telefonu odstraňte případný kryt.

Jaké mobilní věže používá společnost T-Mobile?

T-Mobile používá věže CDMA.

Michael Perez

Michael Perez je technologický nadšenec s talentem na všechno, co se týká chytré domácnosti. S diplomem z informatiky píše o technologiích více než deset let a zajímá se zejména o automatizaci chytré domácnosti, virtuální asistenty a internet věcí. Michael věří, že technologie by nám měly usnadnit život, a tráví čas zkoumáním a testováním nejnovějších produktů a technologií pro chytrou domácnost, aby svým čtenářům pomohl zůstat v obraze o neustále se vyvíjejícím prostředí domácí automatizace. Když nepíše o technologiích, můžete Michaela najít na turistice, vaření nebo kutilství se svým nejnovějším projektem chytré domácnosti.